SGK Bilgi

2020 Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

22.03.2019
6.897
2020 Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

2020 Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar? sorusuna açıklamalarıyla yazımızda yer verdik. Ülkemizde bitmeyecek mesleklerden biri de muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğidir. Muhasebecilik her ne kadar masa başı iş gibi görünse de hemen hemen her devlet dairesi ile ilişkili olduğu için koşuşturma gereken de bir meslek dalıdır. Hele ki   Grup şirketlerde ve Holdinglerde çok yoğun bir iş temposu ile çalışılması gerekir. Matematiksel yeteneklerin haricinde ikili ilişkilerde de yetenekli olunmalıdır. Zira ödenmesi gereken verginin mükelleflere yani ticarethane sahiplerine anlatılması da başlı başına bir yeterlilik gerekmektedir. Ticarethane sahiplerine göre vergiye sebep olan ne satışları ne de devlettir. Tek suçlu muhasebecilerdir. Bu sorumluluğu bilerek mesleğe başlanılması sonraki dönemlerde hayal kırıklığı yaratmaması açısından önemlidir. Saydığımız nedenlerden dolayı da birçok muhasebe ve mali müşavir ilanlarında ikili ilişkileri kuvvetli ibaresini görebilirsiniz. Ama bir kere mesleği öğrendiğinizde iş bulma olanaklarınız artmaktadır. Kısaca mesleğin artı ve eksiklerinden bahsettikten sonra; Muhasebe nedir? Mali müşavirlik hangi işleri kapsar? Mali Müşavir nasıl olunur? Hangi sınavların verilmesi gerekir? Özel şirketlerde ne kadar maaş alınır? Büro açınca ne kadar kazanılır? Devlette Mali Müşavirler Ne kadar kazanır? Bakalım.

Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir?

Mali Müşavirlerin mesleğinin konusu Gelir idaresi yani Vergi Dairelerine verilmesi gereken Tüm beyannamelerin zamanında ve eksiksiz verilmesini sağlamak. Şirketlerin ve şahısların açılış ve kapanışlarını yapmak, yasal defterlerini tasdik ettirmek. Sosyal Sigorta Kurumuna verilmesi gereken işe giriş – çıkış bildirgelerini vermek ve Aylık Hizmet bildirgelerini vermektir. Meslek kanununda geçen tanımı ise;

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.

Mali Müşavir Özel Şartları Nelerdir?

Mali Müşavir olunması için öncelikle Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden en az lisans seviyesinde mezun olunmalı veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olunması gerekmektedir. Ülkemizde en çok yukarıda saydığımız dallardan mezun olunduğu için birçok Lisans mezunu vatandaşımızın bu mesleğe atılma şansı vardır. Ancak son yıllarda artan mali müşavir sayısından dolayı bu mesleğin itibarı ve maaş sıkalası biraz düşmüştür. Mali Müşavirlik meslek odaları bu durumun önüne geçebilmek staj sürelerini yükseltmiş, Soruları biraz daha zorlaştırmıştır. Ancak iyi bir ders çalışma yöntemi ile Mali müşavirlik belgesine sahip olunabilir. Fikrimce Mali Müşavir olabilmek için nasıl Doktor olmak için Tıp Fakültesi, Avukat olmak için Hukuk Fakültesi mezunu olunması gerekiyor ise Mali Müşavir Fakültesi açılmalı ve bu fakülteden mezun olması gerekliliği şartı getirilmelidir. Daha okurken mesleki uzmalığa kavuşmak ancak bu yolla olur.

İlginizi çekebilir;

2020 İmam Maaşları Ne Kadar ?

2020 Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar ?

2020 İKM Gardiyan Maaşları Ne Kadar ?

Mali Müşavir Olma Genel Şartları Nelerdir?

Mali Müşavir olmak için özel şart olarak yukarıda bahsettiğimiz okullardan mezun olduktan sonra, diğer genel şartlar ise;

 1. T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
 2. Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. (5786 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008)(*)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (Anayasa Mahkemesi’nin 15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.05.2011 tarih ve E:2008/80, K:2011/81 sayılı Kararı ile iptal edilen ibare, Yürürlük: 15.12.2012)(**) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
 6. Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamaktır.

Mali Müşavir Olmak İçin Sınav Şartı Var mı?

Mali Müşavir olabilmek için hem staj hem de sınav şartları mevcuttur. Bu meslekte Staja başlamak için bile sınavdan başarılı olmanız gerekmektedir. Bu sınav ‘Staja Griş Sınavı’ olarak adlandırılır. Staja Giriş Sınavı için yılda 3 dönem olan başvuru zamanını kaçırmamanız gerekir. Bu dönemler Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıdır. Bu başvuruda dosya hazırlanır ve her yıl belirlenen ücretler ödenir. Başvuru yapılırken odanın istemiş olduğu evraklarında hazırlanması gerekmektedir. Staj başvuru işlemleri onaylandıktan sonra her yıl belirlenen tarihlerde yılda 3 kez Staja Başlama Değerlendirme sınavı yapılır. Sınavdan başarılı olanlar staj yapmak için uygun işyeri bularak staja başlarlar. Bu dönemde Stajyer Meslek Mensubu unvanı alırlar. Staj bürolarda yapılabileceği gibi özel şirketlerde de yapılabilmektedir. Staj süresi sonunda yine her yıl tarihleri belirlenen 3 dönemde SMMM Yeterlilik sınavına girilir. Bu sınavdan başarılı olduktan sonra artık SMMM belgesini, Mührünü ve Ruhsatını almaya hak kazanılmış demektir.

İlginizi çekebilir;

2020 Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

2020 Hemşire Maaşları Ne Kadar?

2020 Veteriner Maaşları Ne Kadar ?

Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

Yukarıda anlattığımız zorlu süreçlerden sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını ve Müşavirlik belgesini alan meslek sahiplerini artık zorlu bir iş bulma süreci başlamaktadır. Bu aşamada staj yapılan işyerinde edinilen tecrübe ve bilgiler sizin işe alımda en büyük yardımcınız olacaktır. Bu meslekte her ne kadar Unvan ve Belge sahibi olunmanın faydası büyük olsa da işe alımlarda bilgi ve tecrübe önceliktir. İşte bu nedenle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir maaşlarını mesleki tecrübe ve deneyim belirlemektedir. Mali Müşavirlerin geliri Serbest çalışanlarda, özel sektörde ve devlet memuru olarak çalışanlarda farklılık göstermektedir.

 2020 Serbest Çalışan (Büro) Mali Müşavir Maaşı Ne Kadar?

Mali müşavirler Belge ve Ruhsatlarını aldıktan isterse Muhasebe Bürosu açar ve Ticarethane sahipleriyle sözleşme yaparak defterlerini tutarlar. Tuttuğu defterlerden Odanın belirlemiş olduğu Defter tutma bedellerine göre ücret alırlar. Ne kadar fazla mükellefe sahip olurlarsa o kadar fazla gelire sahip olurlar. Ortalama 5 yıllık büro sahibi bir Mali Müşavir 8-10 bin TL arasında gelir elde ederler. Eski büro sahiplerinin aylık geliri 25 bin TL yi bulmaktadır. Büro da mantık açıkçası ne kadar defter o kadar gelir kuramına bağlıdır.

2020 Özel Şirkette Bağlı Çalışan Mali Müşavir Maaşı Ne Kadar?

Mali müşavirler Serbest çalışabilecekleri gibi Özel şirketlerde hem belgesini kullanarak hem de kullanmadan çalışabilirler. Belge kullanmanın maaşta artı bir getirisi bulunmaktadır. Yani Mesleki deneyimin sağlayacağı gelirin üstüne belge kullandırmanın da bir geliri olur. Belge kullanmadan çalışanların tecrübeleri maaşları belirler. Staj sonrası ilk mesleğe başlama genellikle 2.100 TL ile 2.500 TL arasındadır. Deneyim ve bilgi arttıkça maaşlarda buna bağlı artış gösterir. 3-5 yıl tecrübeli Mali Müşavirler 3.000 TL – 3.500 TL arasında maaş alabilirler. 5 ila 10 yıl arası mali müşavirlerin maaşı ise 4.000 TL 6.000 TL arasında değişmektedir. 10 yıl üzeri tecrübe sahibi Mali Müşavirler Bitirdiği Üniversite, Yabancı Dil Bilmesi gibi özellikler eklenince maaşı 6.000 TL ile 20.000 TL arasında gelir elde edebilmektedir. Maaşlar Şirkette edindikleri unvanlara göre de değişir.

Muhasebe Elemanı                  1-2   yıl tecrübeli       2.100 – 2 500 TL

Muhasebe Uzmanı                   2-4   yıl tecrübeli       2.500 – 3.250 TL

Kıdemli Muhasebe Uzmanı    4-6   yıl tecrübeli       3.250 – 4.000 TL

Muhasebe Şefi                           6-10 yıl tecrübeli       4.000 – 5.000 TL

Muhasebe Müdür Yardımcı   10-15 yıl tecrübeli       5.000 – 7.500 TL

Muhasebe Müdürü                  15+    yıl tecrübeli       7.500+ TL

2020 Devlet Memuru Mali Müşavir Maaşı Ne Kadar?

Devlet Dairelerinde Memur olarak çalışan Mali Müşavirlerin maaşları her yıl yapılan görüşmeler ve açıklanan Enflasyon rakamlarına göre ortaya çıkan farkların eklenmesi ile hesaplanmaktadır. Devlet memurlarında Mali Müşavirlik belgesinin çok önemi yoktur. Burada önemli olan hangi unvanla devlet memuru olduğudur. Denetmen veya Müfettiş olarak görev aldıklarında maaşları değişmektedir.

Buna göre 2020 yılı için;

En Alt Kademe memur Maaşı                       4800 TL + çocuk ve aile yardımı

En Yüksek Kademe Memur Maaşı         6100 TL + çocuk ve aile yardımı

Olarak ortalama bir maaş durumu vardır.

Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Evde Bakım Maaşı Başvuru ve Şartları

Ölen Kişinin Maaşı Kızına Nasıl Bağlanır?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Kadir dedi ki:

  iyi günler. 2011 yılında 2 yıllık muhasebe mezunuyum. Mali Müşavir olmak için stajımı başlatabilir miyim? Teşekkürler

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek öncelikle 4 yıllık Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden mezun olunması gerekiyor. İsterseniz Örgün İsterseniz açık öğretim fakültelerinden 4 yıllığa tamamlayarak Staj başlatma sınavına girmek için başvuru yapabilirsiniz