SGK Bilgi

2020 İmam Maaşları Ne Kadar ?

01.04.2019
295
2020 İmam Maaşları Ne Kadar ?

2020 İmam Maaşları Ne Kadar ? Yüzde 90 ‘ ı Müslüman olan ülkemizde, her mahallemizin büyüklüğüne göre bir veya birden fazla cami vardır. Cumhuriyetten önce imamlar medreselerde yetişerek camilerde görevlendirilmişlerdir. İmamların kültürümüzde büyük bir yeri vardır. Mevcut dönemde İmam olmak ‘İmam Hatip Lisesi’ mezunu olmak gerekir.  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen, namaz kıldırmak ve halkı dini konularda aydınlatmak üzere çalışan din görevlilerine İmam denir.  İmam önder demektir. İlim bilen, İlim anlatan ve öğreten kişidir.

İmam Olmanın Dini Şartları Nelerdir?

 • Müslüman olmak ilk şarttır. Müslüman olmayan kişilerin imamlığı kabul edilmez.
 • Akli dengesinin yerinde olması. Dinimizde akli dengesi yerinde olmayan kişilere ibadet farz değildir.
 • Ergenlik çağına ulaşmış olmak. Ergenlik çağına ulaşmamış bir çocuğun yetişkinlere imamlık yapması caiz değildir. Ancak yaşıtlarına imamlık yapabilir.
 • Erkek olmak. Kadının imam olması caiz değildir.
 • Kuran-ı Kerim’ i en az namaz kıldırabilecek kadar ezbere okuyabilmek, anlayabilmek.
 • Temiz olmak. Temiz giyinmek.

Diyanet Başkanlığınca İmam Olmanın Şartları Nelerdir?

Ülkemizde İmam olabilmek için İmam Hatip Lisesi veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olma şartı vardır. Tabi ki kendinizi geliştirmek mesleğinizde uzmanlaşmak isterseniz üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde Ön Lisans veya Lisans mezunu olarak eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Eğer İmam Hatip Lisesi mezunu iseniz, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yaptırılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına girmelisiniz. Bu sınav sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Önce sözlü sınava tabi olup bu sınavdan başarılı olanlar daha sonra yazılı sınava hak kazanırlar. Her iki sınavdan da başarılı sonuçlar aldınız İmam olabilir misiniz ? Hayır. İmamlık ta devlet memurluğu statüsünde olduğu için KPSS ye girmelisiniz. Atanabilmek için KPSS den en az 50 puan almak gereklidir.

İmam Hatip Lisesi mezunu değilsiniz ama İmam olmayı düşünüyorsunuz. Evet buna bir engel yoktur. İlahiyat Fakültelerinin Ön Lisans veya Lisans bölümlerinden mezun olarak yine DHAB Sınavı ve KPSS ile İmamlık mesleğini tercih edebilirsiniz.

İmamın Görevleri Nelerdir ?

 • İmam-hatiplerin görevleri şunlardır:  Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını kıldırmak.
 • Cuma ve bayram hutbelerini, zamanında ve usulüne uygun olarak okumak.
 • Cami içinde, müftülükçe yapılacak programa göre cemaati dini konularda aydınlatmak.
 • İsteyen vatandaşlara müftülüğün izni ile camilerde veya uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili olarak verilen görevleri yapmak.
 • Cami dersleri uygulaması yapılan camilerde, bu uygulama için gereken tedbirleri almak,
 • İhtiyaca göre, vakit namazlarından önce veya sonra Kur’an-ı Kerim okumak,
 • Müftülükçe yapılacak programa göre mukabele okumak, gerektiğinde dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak,
 • Medeni Kanuna göre akdedilen nikahtan sonra olmak üzere isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
 • Vakit namazlarından en az yirmi dakika, cuma namazlarından en az bir saat önce camide bulunmak, gerekli hazırlıkları yapmak ve ezan okunmadan önce yerini almak,
 • Teberrükat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak,
 • Cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
 • Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak,
 • Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirleri almak,
 • Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Görevli bulunduğu caminin yönetiminden sorumlu olmak, gideremediği noksanlıkları dernek yönetimine veya müftülüğe bildirmek,
 • Müezzinin bulunmadığı zamanlarda müezzinin görevlerini de yapmak,
 • Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

2020 İmam Maaşları Ne Kadar ?

İmam maaşları Her sene yılbaşından önce görüşmeler ve enflasyon oranına göre belirlenir. Buna göre;

Ocak zammı ile beraber Ortaokul ve lise mezunu imamın en düşük imam maaşı 3 bin 397, en yüksek ise 3 bin 614 TL oldu.

Ön Lisans ve Lisans mezunu İmamın en düşük maaşı 3 bin 467, en yüksek ise 3 bin 740 TL oldu.

Farklılıklar kıdem ve dereceye göre değişmektedir.

Ayrıntılı Liste

Lise veya Ortaokul mezunu İmam Hatip-Müezzin Kayyım- Net Maaş TL Derece Kademe
3 bin 397 12 1
3 bin 398 11 1
3 bin 401 10 1
3 bin 404 9 1
3 bin 408 8 1
3 bin 422 7 1
3 bin 427 6 1
3 bin 434 5 1
3 bin 500 4 1
3 bin 523 3 1
3 bin 562 2 1
3 bin 614 1 1

—–

Önlisans veya Lisans mezunu İmam Hatip-Müezzin Kayyım Net Maaş TL Derece Kademe
3 bin 467 9 1
3 bin 471 8 1
3 bin 474 7 1
3 bin 479 6 1
3 bin 486 5 1
3 bin 576 4 1
3 bin 614 3 1
3 bin 671 2 1
3 bin 740 1 1

 2020 İKM Gardiyan Maaşları Ne Kadar ?

2020 Hemşire Maaşları Ne Kadar?

2020 Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?

 

 


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.