SGK Bilgi

2020 Hemşire Maaşları Ne Kadar? (Devlet – Özel)

23.03.2019
4.677
2020 Hemşire Maaşları Ne Kadar? (Devlet – Özel)

2020 Hemşire Maaşları Ne Kadar? Sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz. Hemşirelik dünya tarihinin en eski mesleklerinden biridir.Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemşireliğin temelinde sevgi, saygı yatar. Hemşire din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sağlığı yerinde olmayan, yardıma muhtaç tüm bireylere sağlığını kazandırmak için çalışır. Bu nedenle, sevgiden, şefkatten, disiplin ve ciddiyetten uzak bir kişinin bu mesleği icra etmesi mümkün değildir. Bu yönü düşünüldüğünde, hemşirelerin, hem eğitim açısından hem de psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğu ortaya çıkmaktadır.

Hemşirelik Eğitim Süreleri Ne Kadardır?

Hemşire olmaya karar verdiyseniz, lise de bu eğitimi veren okullarda okumak size artı katacaktır. Ülkemizde bu eğitim Sağlık Meslek Liseleri tarafından sağlanmaktadır. Sağlık Meslek Liselerinde “hemşirelik” bölümünde eğitiminizi tamamladıktan sonra dilerseniz lise mezunu hemşire (yardımcı hemşire) olarak alım yapan kurumlara başvurarak mesleğe başlayabilir,  dilerseniz de sınavsız geçiş hakkınızı kullanarak herhangi bir üniversitenin tıp fakultesinin yüksekokulunda hemşirelik mesleğinde kendinizi geliştirme imkanı bulabilirsiniz. Hemşire olmak için üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümünden lisans derecesi ile mezun olunmalıdır.

Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Olmayanlar Hemşire Olabilir mi?

Hemşire olmak için Sağlık Meslek Lisesi mezunu olma şartı yoktur. Üniversite sınavında yeterli puanı alıp, Sağlık Meslek Yüksekokullarını tercih edebilirsiniz. Bu okullarda eğitiminizi başarıyla bitirdikten sonra hemşire olabilirsiniz. Yüksekokullarda hemşirelik programının öğrenim süresi iki yıldır. Mezun olduktan sonra yardımcı hemşire olarak iş olanakları oldukça geniştir. İsterseniz de Lisans düzeyinde eğitim görerek Hemşire ünvanı ile daha üst seviyede iş bulabilirsiniz

Hemşirenin Görevleri Nelerdir?

Hemşirelerin hastanelerde birçok görevi vardır. Bunların başlıcaları;

 • Hasta kabulü yapmak, ilk değerlendirmesini yapmak.
 • Hastayı tedaviye hazırlamak,
 • Acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak,
 • Operasyon öncesinde ve sonrası hazırlıkları yapmak.
 • Hastaya aşı, serum gibi ilaç enjektesi,
 • Tansiyon ve vücut ısısı ölçme gibi işlemler,
 • Hasta hakkında rapor hazırlayıp doktora sunulması,
 • Doktor tarafından hastaya uygun görülen tedavilere yardımcı olmak,
 • Yatış olan hastanın saatlik kontrollerini yapmak ve raporlamak.
 • Hasta yakınlarına psikolojik ve manevi destek vermek.

Hemşirelerin Çalışma Alanları Nerelerdir?

Günümüzde hemşirelerin Sağlık sektöründe sınırsız çalışma alanları mevcuttur. Özellikle son çıkan yasa ve mevzuatlarla beraber hemşirelerin çalışma alanları oldukça geniş bir alana yayılmış durumdadır. Tüm uzmanlık dallarının hemşireliğini yapabilirler.

Hemşirelerin Çalışma Alanları

 1. Sağlık Ocağı Hemşiresi
 2. Dispanser Hemşiresi
 3. AÇSAP Hemşiresi
 4. VSD Hemşiresi
 5. Sıtma Savaş Dispanseri Hemşiresi
 6. Cüzam-Lepra Savaş Dispanser Hemşiresi
 7. Deri ve tenasül Hastalıkları dispanser Hemşiresi
 8. KETEM (Kanser Erken Teşhis- Tarama Merkezi) Hemşiresi
 9. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hemşiresi
 10. İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Hemşiresi
 11. Toplum Sağlığı Merkezi Hemşiresi
 12. Aile Hekimliği Birimi Hemşiresi
 13. Sağlık Merkezi Hemşiresi
 14. Kurum Tabiplikleri Hemşiresi
 15. Ruh Sağlığı Dispanseri Hemşiresi
 16. Okul Sağlığı Hemşireliği Hemşiresi
 17. İş Sağlığı Hemşireliği Hemşiresi
 18. Huzurevi Hemşireliği Hemşiresi
 19. Yaşlı-Bakım Merkezi Hemşireliği
 20. Özürlü Bakım Merkezi Hemşireliği
 21. Evde Bakım Merkezi Hemşiresi
 22. Ayaktan Tanı-Tedavi Merkezi Hemşiresi
 23. Tıp Merkezi Hemşiresi
 24. Dal Merkezi Hemşiresi
 25. Poliklinik Hemşiresi
 26. Sağlık Kabini Hemşiresi
 27. Ağız ve Diş Sağlığı  Hemşiresi
 28. Diş Hastanesi Hemşiresi
 29. Diş Tedavi Merkezi Hemşiresi
 30. Diş Polikliniği Hemşiresi

Yoğun Bakımlar

 1. Kalp Damar Cerrahisi Hemşiresi
 2. Dâhiliye Hemşiresi
 3. Genel Cerrahi Hemşiresi
 4. Beyin Cerrahi Hemşiresi
 5. Pediatri/Çocuk Hemşiresi
 6. Koroner Hemşiresi
 7. Anestezi ve Reanimasyon Hemşiresi

Klinikler (Klinik/Birim/Ünite)

 1. Kardiyoloji Hemşiresi
 2. Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hemşiresi
 3. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hemşiresi
 4. Enfeksiyon Hastalıkları Hemşiresi
 5. Hematoloji Hemşiresi
 6. Kulak-Burun-Boğaz Hemşiresi
 7. Üroloji Hemşiresi
 8. Nefroloji Hemşiresi
 9. Nöroloji Hemşiresi
 10. Çocuk Psikiyatrisi Hemşiresi
 11. İç Hastalıkları Hemşiresi
 12. Genel Cerrahi Hemşiresi
 13. Kadın Hastalıkları Hemşiresi
 14. Doğum Hemşiresi
 15. Çocuk Hemşiresi
 16. Plastik Cerrahi Hemşiresi
 17. Göğüs Cerrahi Hemşiresi
 18. Acil Hemşiresi
 19. Endokrin Hemşiresi
 20. Gastroenteroloji Hemşiresi
 21. Gastroenteroloji Cerrahi Hemşiresi
 22. Onkoloji Cerrahi Hemşiresi
 23. Alerji Hemşiresi
 24. Geriatri Hemşiresi
 25. Romatoloji Hemşiresi
 26. Tıbbi Onkoloji Hemşiresi
 27. Yenidoğan Hemşiresi
 28. Anestezi ve Reanimasyon Hemşiresi
 29. Uyandırma Hemşiresi
 30. Dermatoloji Hemşiresi
 31. Göğüs hastalıkları Hemşiresi
 32. Beyin Cerrahi Hemşiresi
 33. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşiresi
 34. Psikiyatri Hemşiresi
 35. Süt Çocuğu Hemşiresi
 36. Prematüre Hemşiresi
 37. Transplantasyon Ünitesi Hemşiresi
 38. Kemik İliği Ünitesi Hemşiresi
 39. Acil Ünitesi Hemşiresi
 40. Hemodiyaliz Hemşiresi
 41. Ameliyathane Hemşiresi
 42. Kemoterapi Ünitesi Hemşiresi
 43. Merkez Sterilizasyon Ünitesi Hemşiresi

Poliklinikler

 1. Radyoloji Hemşiresi
 2. Nükleer Tıp Hemşiresi
 3. Alerji Hemşiresi
 4. Geriatri Hemşiresi
 5. İmmünoloji Hemşiresi
 6. Ortopedi Hemşiresi
 7. Dâhiliye Hemşiresi
 8. KBB Hemşiresi
 9. Diyabet Hemşiresi
 10. Nöroloji Hemşiresi
 11. Kardiyoloji Hemşiresi
 12. Genel Cerrahi Hemşiresi
 13. GKDC Cerrahi Hemşiresi
 14. Yenidoğan Hemşiresi
 15. KVC Hemşiresi
 16. Çocuk Cerrahi Hemşiresi
 17. Göz Hemşiresi
 18. Üroloji Hemşiresi
 19. Nefroloji Hemşiresi
 20. Enfeksiyon Hemşiresi
 21. Beyin Cerrahi Hemşiresi
 22. Psikiyatri Polikliniği Hemşiresi
 23. Diş Ünitesi Hemşiresi
 24. Dermatoloji Hemşiresi
 25. Kuduz Hemşiresi
 26. Adli Tıp Hemşiresi
 27. FTR Hemşiresi
 28. Hematoloji Hemşiresi
 29. Kadın Hastalıkları Hemşiresi
 30. Doğum Hemşiresi
 31. İnfertilite Hemşiresi
 32. Aile Planlaması Hemşiresi
 33. Tüp Bebek Ünitesi Hemşiresi
 34. Plastik Cerrahi Hemşiresi
 35. Göğüs Hastalıkları Hemşiresi
 36. Endokrin Hemşiresi
 37. Gastroenteroloji Hemşiresi
 38. Romatoloji Hemşiresi
 39. Nöroşirurji Hemşiresi

Hemşirelik Maaşları Ne Kadar?

Yukarıda görüldüğü gibi hemşirelerin birçok çalışma alanı mevcuttur. Buna bağlı olarak sağlıkta hemşire talebi yüksektir. Özel hastanelerinde sayısı çoğaldıkça talep de bir o kadar artış göstermektedir. İş arama sitelerinde sürekli olarak ilanları mevcuttur. Dolayısıyla bu durum hemşirelerin kazancını ve iş imkanlarını da etkilemektedir. la yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette çalışılan Şehir, ilçe, hastanenin bilinirliği ve kalitesi kazançlarda değişkenlik göstermektedir.

Devlet Hastanesinde Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Devlet hastanesinde hemşire kadrosunda lise ve üniversite mezunu olmak üzere 2 grup bulunmaktadır. Lise seviyesinde iş başı yapan sınıf ortalama mesai ve döner sermayelerle birlikte 3 bin 545 TL ile 4 bin 076 TL arasında maaş alırken, üniversite seviyesinde mezun olan hemşireler ortalama 3 bin 812 TL – 4 bin 413 TL arasında maaş almaktadır. Burada unutulmaması gereken ilk nokta; personelin hizmette yılı, ve eğitim durumudur.

Detaylı bakılacak olursa kademelerine göre;

Lise Mezunu Hemşire
Net Maaş TL Derece Kademe

3 bin 545 10 1
3 bin 548 9 1
3 bin 552 8 1
3 bin 617 7 1
3 bin 622 6 1
3 bin 629 5 1
3 bin 839 4 1
3 bin 862 3 1
4 bin 25 2 1
4 bin 76 1 1

Lisans Mezunu Hemşire

Hemşire net maaşı (2019 yılının ikinci yarısında)

D/K Hizmet Yılı Net Maaş
1/4 25 ve üstü 4.895 TL
1/4 24 4.4892 TL
1/4 23 4.890 TL
1/4 22 4.889 TL
1/4 21 4.887 TL
1/3 20 4.879 TL
1/2 19 4.871 TL
1/1 18 4.864 TL
2/3 17 4.778 TL
2/2 16 4.771 TL
2/1 15 4.763 TL
3/3 14 4.621 TL
3/2 13 4.615 TL
3/1 12 4.608 TL
4/3 11 4.594 TL
4/2 10 4.578 TL
4/1 9 4.572 TL
5/3 8 4.373 TL
5/2 7 4.368 TL
5/1 6 4.364 TL
6/3 5 4.349 TL
6/2 4 4.344 TL
6/1 3 4.339 TL
7/3 2 4.316 TL
8/3 2 4.301 TL
8/2 1 4.297 TL
8/1 0 4.291 TL

Üniversite Hastanesinde Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Üniversite hastanelerinde çalışma temposu daha fazla olmasına rağmen hemşire maaşları daha düşüktür. Bunun sebebi ise döner sermaye farkının maaşlara çok yansımamasıdır. Fakat iş öğrenme bakımından çok daha geniş bir alana sahiptir.  Hemşire maaşı dönerle birlikte üniversitelerde en az 2 bin 500 TL seviyesindedir.

Hemşire akademisyen maaşları en az 4 bin TL civarındadır. Hemşire maaşları en yüksek seviyesi 6 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Son olarak lisans hemşire brüt maaşı 5 bin 500 TL iken lise mezunu hemşire brüt maaşı 3 bin 500 TL’dir.

Özel Sektörde Hemşire Maaşları Ne Kadar ?

Özel hastanelerde yeni mezun başlayan hemşirelerin maaşları asgari ücret civarındadır. Tecrübeli hemşire maaşları ise 4 bin TL ve üzerindedir.

Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Var mı?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.