SGK Bilgi

2020 Temmuz Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar? (Devlet – Özel)

20.03.2019
11.549
2020 Temmuz Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar? (Devlet – Özel)

2020 İkinci yarsı (Temmuz – Aralık) Diş hekimi maaşlarını merak edenler için, tüm ayrıntılara detaylıca yer verdik. Ülkemizde son yıllarda birçok şehire yapılan üniversitelerin artmasıyla hem meslek anlamında hem de nitelik anlamında vatandaşlarımız gelişme gösterdi. Üniversitelerde meslek anlamında birçok bölüm bulunmaktadır. Bunların en gözdelerinden biri de Tıp fakülteleridir. Tıp fakültelerinin kazanılması da mezun olunması da büyük emek istemektedir. Bu emeğin sonunda da hem itibar hem de maddi boyutta kazanımlar mevcuttur. Biz bu yazımızda Tıp fakültelerinin günümüzde artan ağız ve diş rahatsızlıklara da bağlı olarak daha çok istihdam ihtiyacı hissedilen Diş hekimlerinin mesleklerine nasıl başladıklarını, hangi şartları sağlaması gerektiğini, ne kadar gelir elde edebileceklerini ele aldık.

Diş Hekiminin Uzmanlık alanları Nelerdir ?

Diş doktorlarının uzmanlığı ağız içi, çene kemiği, dişler ve diş etleri ile ilgili bir hekimlik dalıdır. Bu hekimliğin çalışma alanında Diş ve diş eti hastalıkları, diş çürüklerinden veya dizime aykırı olarak çıkan dişlerden kaynaklı çenede oluşan kaymalar, çürük tedavisi, diş çekme, diş kanal tedavileri dolgu, protez, porselen diş ve kaplama diş çalışmaları mevcuttur. Bununla birlikte yine diş hastalıklarından kaynaklı zarara uğrayan diş eti, diş eti kanamaları, çekilme gibi rahatsızlıklarını tedavi ve cerrahi müdahelede bulunabilmektedirler. Hastalık olmamasına rağmen dişin yapısal estetiğinden kaynaklı görünüşü etkileyen unsurlara da ‘estetik cerrahide bulunarak müdahale etmektedirler. Son yıllarda diş estetiği de bu bölümün önemli unsurlarından olmuştur. Bu nedenlerle günümüzün gözde mesleklerinden biridir. 2019 Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar ? sorusunu sormadan önce Diş doktoru nasıl olunur? Çalışma Şartları nasıldır? Diş doktorlarının ana ve alt dalları nelerdir? bakalım.

Diş Doktoru Nasıl Olunur ?

Diş doktoru olmak isteyen öğrenciler öncelikle lisan eğitimini bitirmek zorundadırlar 5 yıllık Lisans eğitiminden sonra (ingilizce eğitimi olan fakültelerde +1 hazırlık sınıfı ile birlikte 6 yıl) Diş Hekimi ünvanı ile mezun olan öğrenciler, “Diş Hekimi” unvanıyla çalışma ve kendi muayenehanelerini açma hakkına sahip olurlar. Farklı uzmanlık dalları için ise Diş hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) dan aldıkları puanlara göre eğitimlerine devam edebilirler.

Dii Hekimliği Uzmanlık ve Ana Dalları Nelerdir ?

Diş Hekimliği Ana Dalları; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi olarak bölümlendirilmiştir.

Diş Hekimliği Uzmanlık ve Ana Dalları Eğitim Süreleri

Diş Hekimliği ve ana dallarının ayrımından sonra uzmanlık için zorunlu eğitim süreleri aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

Ana Dallar Eğitim Süreleri;

1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 yıl
2- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 3 yıl
3- Endodonti 3 yıl
4- Ortodonti 4 yıl
5- Pedodonti 3 yıl
6- Periodontoloji 3 yıl
7- Protetik Diş Tedavisi 3 yıl
8- Restoratif Diş Tedavisi 3 yıl

İlginizi çekebilir;

2020 Hemşire Maaşları Ne Kadar?

2020 Veteriner Maaşları Ne Kadar ?

2020 Diş Hekimlerinin Maaşı Ne Kadar ?

Yukarıdaki saydığımız rahatsızlıklar veya dış görünüşe etkisi nedeni ile diş hekimlerine duyulan ihtiyaç artmakta, Bu artışa paralel olarak da Diş poliklinikleri de hemen hemen her semtte açılmaktadır. Dolayısıyla bu durum diş hekimlerinin kazancı ve iş imkanlarını da etkilemektedir. Mevcut durumda ülkemizde diş hekimi kazançlarının hem diğer dallarda ki, doktor meslektaşları hemde ülke gelir ortalamasına kıyasla yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette çalışılan Şehir, ilçe, tanınırlık, yaptıkları işin kalitesi ve bireysel edinimleri kazançlarda değişkenlik göstermektedir.

2020 Özel Sektörde Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar ?

Diş Doktorları maaşlarında ülkemiz standartlarında nelerin etkili olduğunu anlattıktan sonra iş tecrübesine göre ortalama ne kadar maaş aldığını veya alabileceğini aşağıda bulunan tabloda görebilirsiniz. Bu rakamlar çalışılan firmaların tanınırlığına göre dahi değişkenlik gösterebilmektedir.

Yeni Başlayan Diş Hakimlerin Maaşı 3500 TL – 5500 TL +Prim
1-5 Yıl Arası Tecrübeli Diş Hekimi Maaşı 5500 TL – 7500 TL +Prim
5-10 Yıl Arası Tecrübeli Diş Hekimi Maaşı 7500 TL – 10000 TL +Prim
10+ Yıl Arası Tecrübeli Diş Hekimi Maaşı 10000 TL +

2020 Devlet Memuru Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar ?

Devlet Dairelerinde Memur Diş Hekimi olarak çalışanların maaşları her yıl yapılan görüşmeler ve açıklanan Enflasyon rakamlarına göre ortaya çıkan farkların eklenmesi ile hesaplanmaktadır. Aynı zamanda devlet memuru maaşları kademe ve derecelerine göre belirlenir.

Memuriyette Kademe ve Derece Ne Anlama Gelir ?

657 sayılı devlet Memurları Kanunu’ na göre memurlar her yıl bir kademe alırlar. Normal şartlarda 3 kademeyi tamamlayan, yani üç yıl çalışan memur bir derece alır. Kademeler küçüktün büyüğe doğru (1-2-2) çalıştığı yıl kadar alır. 3. Kademeden sonra bir üst derecenin 1. kademesine gelir. Memuriyette 15 derece vardır. En alt kademeye ilkokul mezunu ve her hangi bir sebepten derece almaya hak kazanmamış kimseler başlar. Ancak Eğitim durumu ve başka sebeplerden dolayı kişinin göreve başladığı derecede farklılık olur. Mesela Ön Lisans mezunu birisi ilk memurluğa başladığında 10. derecenin 2. kademesinden (10/2), lisans mezunu birisi 9. derecenin 1. kademesinden (9/1) başlar. Ancak çalıştığı memurluğa ait bir meslek okulundan mezun olanlar bir kademe daha üstten başlarlar. Yine daha önce saydırılabilecek bir hizmet varsa onu ekletebilir ve kademeyi daha düşükten başlanabilir. Mesela avukatlık stajı, her hangi bir yerde çalışma, hatta ödeme yaparak daha önce yaptığınız askerlik vs. Görev yaparken de bazı durumlar etki eder. Mesela kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan rotasyona tabi memura her 3 yılda bir kademe artı verilir. Yine 8 yıl disiplin cezası almamış memura bir kademe verilir, kademe durdurma cezası alınabilir vs. Maaş durumuna gelince 7. dereceye düşünce bir miktar artış olur. Yine 4. dereceden sonra maaşta kademeli olarak artış olur. 7′ kademeye gelinceye kadar ve 7’den 4. dereceye gelinceye kadar maaşta önemli bir değişiklik olmaz.

Bu bilgilere göre memur kademeleri şu şekilde sınıflandırılmıştır;

ÖĞRENİM DURUMLARI GİRİŞ   YÜKSELİNEBİLECEK  
Derece Kademe Derece Kademe
İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son
Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 2 4 Son
Liseyi bitirenler 13 3 3 Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 2 3 Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler 10 2 2 Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son

Buna göre 2020 yılı ikinci yarısı (Temmuz – Aralık) için;

En Alt Kademe Diş Hekimi Maaşı 5541 TL +Döner sermayeden gelen ücret

En Yüksek Kademe Diş Hekimi Maaşı 6242 TL +Döner sermayeden gelen ücret

Ancak doktorların muayene ettikleri hasta başına aldığı ek ücretler de mevcut. Bu ek ücretlere göre maaşları her ay farklılık göstermektedir.

Diş Hekimi kadrosunda olanların maaşı

D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş (2019 yılı ikinci yarısında)
Gelir Vergisi Oranı %15 Gelir Vergisi Oranı %20
 1/4 25 ve üstü 6.242 TL 6.130 TL
1/4 24 6.241 TL 6.127 TL
1/4 23 6.239 TL 6.125 TL
1/4 22 6.237 TL 6.123 TL
1/4 21 6.234 TL 6.122 TL
1/4 20 6.232 TL 6.120 TL
1/3 19 6.225 TL 6.113 TL
1/2 18 6.216 TL 6.105 TL
1/1 17 6.209 TL 6.098 TL
2/3 16 6.250 TL 6.137 TL
2/2 15 6.243 TL 6.129 TL
2/1 14 6.235 TL 6.123 TL
3/3 13 6.020 TL 5.913 TL
3/2 12 6.014 TL 5.907 TL
3/1 11 6.008 TL 5.901 TL
4/3 10 5.951 TL 5.848 TL
4/2 9 5.946 TL 5.842 TL
4/1 8 5.941 TL 5.838 TL
5/3 7 5.718 TL 5.618 TL
5/2 6 5.714 TL 5.612 TL
5/1 5 5.709 TL 5.608 TL
6/3 4 5.689 TL 5.589 TL
6/2 3 5.684 TL 5.585 TL
6/1 2 5.680 TL 5.580 TL
7/1 2 5.676 TL 5.557 TL
8/3 1 5.641 TL 5.544 TL
8/2 0 5.638 TL 5.541 TL

2020 Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

İşsizlik Maaşı Başvurusu Gerekli Evraklar

Dul Maaşı Nedir? Dul Maaşı Kimlere Verilir?

2 Ayda Bir Dul Maaşı | 2 Ayda Bir Dul Maaşı Nasıl Alınır?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 10 YORUM
 1. Dt. H.K.Ö dedi ki:

  merhaba 5 sene okuyup mezun olduktan sonra uzmanlık yaparken maaş alabiliyor muyuz

 2. dt uğur dedi ki:

  maaş miktarları çok abartılı verilmiş özellikle özel sektörde

 3. a dedi ki:

  uzmanlık yaparken maaş alıyomusunuz alıyorsanız ortalama ne kadar

 4. Dişçi Ahmet dedi ki:

  YALAN BUNLAR,KİM KİME 5 BİN VERİYOR BU DEVİRDE,ALLAH KAHRETSİN BU MESLEGİ OKUDUGUMA.8 YIL KPSS YE CALİSTİM 93 ALDİM DİYARBAKİRA ATANDIM.ALDİGİM MAAS 3.800.DİYORLAR YA Bİ DE DONER SERMAYE NÖBET PRİM YÜKSELTİYOR DİYE,HEPSİ YALAN.HERSEY DAHİL MAASİM 3832 TL OLDU BU YİL.YAZIKLAR OLSUN KEŞKE HİC OKUMASAYDİM.ERKEK KARDESİM BELEDİYEDE TEMİZLİK İSCİSİ LİSE MEZUNU 6 K ALİYOR.HAYAL DÜNYASİNDA YAŞAMAYİN

  1. Uzm.Dt. dedi ki:

   Diş hekimleri kpss ile atanmaz. Kura ile atanır. Herhalde diş teknisyenisiniz. Yanlış bilgi vermeyiniz.

 5. dtmus dedi ki:

  Diş hekimliği eğitim süresi 5 yıldır. (eğer hazırlık varsa 6 yıl olur)

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   İlginiz için teşekkürler….

 6. Timuçin dedi ki:

  Kolay gelsin. Diş hekimi olabilmek için 4 yıl diş hekimliği fakültesini bitirmek yeterlimi? Ben ortodontist olmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz teşekkürler…

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   Yazımızda belirttiğimiz gibi öncelikle 5 yıllık (eğer hazırlık var ise 6 yıl) diş hekimliği fakültesi bitirilmeli, ortodontist olabilmek için 5 yıllık uzmanlık eğitimi alınması gereklidir.

  2. Mert tufan battal dedi ki:

   Bes sene dis hekimligi daha sonra uzmanlik sinavina girip dort sene daha ortodonti okumaniz gerek