SGK Bilgi

Engelli Maaşı ve 65 Yaş Maaşı 2020 Ocak Ayında Artacak Mı ?

Engelli Maaşı ve 65 Yaş Maaşı 2020 Ocak Ayında Artacak Mı ?
2020 Engelli ve 65 Yaş Maaşı Ocak Ayında Artacak Mı ? 2022 maaşı İhtiyaç sahibi Engelli vatandaşlarımıza verildiği gibi ayrıca 65 yaş üstü geliri olmayan yaşlılara da verilmektedir. Bu maaşları ayrı ayrı hak eden grupları daha önceki yazılarımızda da değerlendirdik. Farklı şartla olsa da her iki gruba verilen maaşın ana şartı ihtiyaç sahibi olma zorunluluğuydu. Bu konuları yazarken ister istemez bir üçüncü grubun durumu ile ilgili soru işaretleri hasıl oldu kafamızda. İhtiyaç sahibi engelliler bu maaşı hakkediyor. Keza 65 yaş üstü yaşlılarımız da bu maaşı alabilmektedir. Bu maaşın alınabilmesinin ilk şartının aynı hanede yaşayanların kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin 1/3 ünden daha az olması gerektiğini daha önceki makalelerimizde bahsetmiştik.  Bu yazımızda Kimler 2022 Engelli Maaşı Alabilir ? Engelli Maaşı Nasıl Alınır ? 2019 Yılı 2022 Maaşı Ne Kadar Ödenmektedir ? konularını anlattıktan sonra 2020 Temmuz Ayında Engelli ve 65 yaş Maaşı Zam Alır Mı ?   sorusuna yanıt bulacağız.

Kimler 2022 Engelli ve 65 Maaşı Alabilir ?

2022 sayılı kanun ile birlikte maaş alabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Buna göre engellilerin durumlarına göre farklı 3 şarta göre maaş değerlendirmesi yapılmaktadır.

  • 18 yaşından büyük ve engellilik oranı %70’in üstünde olanlara,
  • 18 yaşından büyük ve engellilik oranı %40 ve %69 arasında olanlara,
 • 18 yaşından küçük engelli yakını olanlara maaş bağlanmaktadır.

İlginizi çekebilir;

18 Yaş Altı Engelli Yakını Yardımı

Kimler 2022 Yaşlılık Maaşı Alabilir ?

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan;

 • Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmayan,
 • Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayanlar,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği sürece aylık bağlanır

Engelli ve Yaşlılık Maaşı Nasıl Alınır ?

2020 sayılı kanuna kapsamında engelli maaşı alınabilmesi için engelli bireylerin evlerinde kişi başına düşen gelirin toplam olarak net asgari ücretin 1/3’üne denk gelmesi gerekmektedir. 2019 yılı için bu tutar 609 TL dir. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada bazı gelirler hesaba katılırken bazı gelirler ise hesaba katılmaz. Bunlara örnek verecek olursak; 2022 sayılı Kanun kapsamındaki evde ikamet eden başka yaşlı ve engelli aylıkları muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmezken Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmektedir.

2019 Yılı 2022 Maaşı Ne Kadar Ödenmektedir ?

Engelli maaşları her sene zam almaktadır 2019 yılı için aşağıdaki şekilde verilmektedir.

  • %40 ile 69 arası için 509_TL,
  • %70 ve üzeri için 763_TL.
  • 18 yaş altı, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler 509_TL
  • Evde bakım aylığı ise 1383_TL.
  • Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı 2.767_TL
  • Başkasının bakımına muhtaç olan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar 763_TL

  65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise 2019 yılı ikinci dönemi için 637_TL. olarak belirlenmiştir.

İlginizi çekebilir;

Engelli Raporu Yükseltme Mümkün Müdür?

Engelli Maaşı Alanlar 65 Yaş Maaşı Alabilir Mi ?

Engelli Raporu Oranı Hesaplama

Engelli ve Yaşlılık Maaşları Hangi Tarihlerde Ödenmektedir ?

Engelli ve Yaşlılık maaşları bahsettiğimiz gibi düzenli olarak ödenen maaş niteliğindedir maaşları 3 ayda bir engelli bireylere yapılan bir yardım çeşidiyken 2018 yılından sonra aylık olarak ödenmektedir. % 40 ın üzerinde raporu olan her engelli birey şartları sağladıkları sürece bu yardımdan faydalanabilir. Ödemeler PTT şubeleri aracılığı ile gerçekleşmektedir. Ödeme günleri ise doğum tarihlerinin son rakamına göre belirlenmiştir. Buna göre;

 • Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5. günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6. günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7. günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8. günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9. günü. Ödemeler yapılmaktadır.

Engelli ve Yaşlılık Maaşı Alınabilme Şartları Nelerdir ?

Engelliler için Maaşı Alınabilmesi için ilk şart engellilik oranını belirten %70 ve üzeri ile %40 ve %69 arası olacak şekilde alınan engelli raporlarıdır. Bu raporlara sahip bireylerden;

 • Kanunen bakmakla sorumlu olduğu kimsesi olmayanlar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından verilen desteklerden birini almamak,
 • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması durumu olmayan,
 • Mahkeme kararı sonucu ya da doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir geliri olmayan,
 • Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunda ifade edilen muhtaçlık sınırının altında olan kişilerin yanı sıra, bu koşulları bünyesinde barındırıp kanunen bakmaya sorumlu olduğu 18 yaşını doldurmamış engelli yakını olanlar, bakımın yapılabilmesi için aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırından daha az olması koşulu ile bu maaşı alabilmektedirler.

Yaşlılık aylığında da yukarıda ki şartlar uygulanmaktadır.

İlginizi çekebilir;

Eşi Emekli Olan 65 Yaş Aylığı Alabilir Mi

Engelli ve Yaşlılık Maaşı Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

Sosyal Yardım Vakıflarına müracaat için bazı evraklar gereklidir. Bunlar ise;

 • Mal bildirimi formu;
 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
 • Sağlık kurulundan alınan rapor (Engelliler için)
 • 2 tane vesikalık fotoğraf
 • Yoksulluk belgesi Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt (Muhtarlıktan alınabilir)

Ayrıca Başvuru yapamayacak kadar yaşlı veya engeli olan vatandaşlarımızın başvuruları Mahkemeden alınan vesayet kararı ya da vekâletname ile atanan kişi bu belgelerle birlikte yapabilmektedir.

Engelli ve 65 Yaş Maaşı 2020 Yılında Artacak Mı ?

2022 maaşı almayı hak eden 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların muhtaçlık hesaplaması farklı yapılmaktadır. Örneğin Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler hesaba katılmaktadır. Engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı hesaplanmaktadır. Ayrıca engelli ve yaşlı aylıklarında muhtaçlık hesaplamasında, servet ve harcamaları da hesaba katılmaktadır.

İlginizi çekebilir;

2019 Engelli Emeklilik Hesaplama

Engelli ve 65 Yaş maaşları 2019 yılı ikinci altı ay için aşağıdaki şekilde verilmektedir.

  • %40 ile 69 arası için 509_TL,
  • %70 ve üzeri için 763_TL.
  • 18 yaş altı, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler 509_TL
  • Evde bakım aylığı ise 1383_TL.
  • Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı 2.767_TL
  • Başkasının bakımına muhtaç olan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar 763_TL

  65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise 2019 yılı ikinci dönemi için 637_TL. olarak belirlenmiştir.

Geçmişe bakıldığında her 6 aylık dönem için yaklaşık % 10 gibi bir oranda zam almaktadır.  2019 Temmuz ayında % 10,6 gibi bir zam yapılmıştı. 2019 ocaktan bu yana enflasyon % 5- 6 arasında artış gösterdi. Dolayısıyla hem Engelli hem de 65 yaş maaşlarına zam olması bekleniyor. 2020 Ocak ayında Engelli ve 65 Yaş maaşının tahmini olarak olması beklenen maaşlar şu şekilde; 

   • %40 ile 69 arası için 560_TL,
   • %70 ve üzeri için 840_TL.
   • 18 yaş altı, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler 560_TL
   • Evde bakım aylığı ise 1520_TL.
   • Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı 3.044_TL
   • Başkasının bakımına muhtaç olan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar 840_TL
  • 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise 2020 yılı birinci dönemi için 700_TL. olması beklenmektedir.

2022 Engelli Maaşı Adres Değişikliğinde Kesilir Mi ?

Aynı Evde (İkametgahta) Kaç Kişi 2022 Maaşı Alabilir ?

Öğrenci Bursu Alanların 2022 Engelli Maaşı Kesilir Mi ?

Nafaka Alanların 2022 Engelli ve Yaşlılık Maaşı Kesilir Mi ?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. Mertcan dedi ki:

  Bakım merkezlerinde kaldıkları sürece aylıkmı alıyorlar başvurmak için neler gerekiyor.

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır. Evde bakımında bakımını üstlenenlere ödeme yapılıyor. Bakım merkezinde kalıyor ise bakımı için bakım merkezine ödeme yapılyor.

 2. Abdullah dedi ki:

  Bu 560 aylık farkı ilemi verilecek acaba

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Abdullah Bey,

   Eğer zamlar gecikirse bir sonraki ay farkı da eklenerek ödenir.

  2. Dilek Göçer dedi ki:

   Evde bakim maşı 1520 mi olcek, ayliklara zam ne zaman geliyor ocak ayindami

   1. SgkBilgi dedi ki:

    Merhaba Dilek Hanım,

    Daha önceki artışların ortalaması alınmıştır. Ocak ayında olması beklenen tutarlardır. Ocak ayında netleşecek.

 3. Sezgin dedi ki:

  Evde bakim maaşı ve 2022 engelli maşı alan kişi elektirik indirimi varmı daha bilmediğimiz ne gibi haklara sahibdir