SGK Bilgi

Engelli Maaşı Alanlar 65 Yaş Maaşı Alabilir Mi ?

Engelli Maaşı Alanlar 65 Yaş Maaşı Alabilir Mi ?

Engelli maaşı alanlar 65 Yaş maaşı da alabilir mi ? 2022 maaşı İhtiyaç sahibi Engelli vatandaşlarımıza verildiği gibi ayrıca 65 yaş üstü geliri olmayan yaşlılara da verilmektedir. Bu maaşları ayrı ayrı hak eden grupları daha önceki yazılarımızda da değerlendirdik. Farklı şartla olsa da her iki gruba verilen maaşın ana şartı ihtiyaç sahibi olma zorunluluğuydu. Bu konuları yazarken ister istemez bir üçüncü grubun durumu ile ilgili soru işaretleri hasıl oldu kafamızda. İhtiyaç sahibi engelliler bu maaşı hakkediyor. Keza 65 yaş üstü yaşlılarımız da bu maaşı alabilmekte. Peki Hem 65 yaş üstü hem de engelli vatandaşlarımızın durumu nasıl oluyor. Öyle ki hem engelli olmaları nedeniyle hem de 65 yaş üstü olmaları nedeni ile bu maaşı alma hakları var. Peki bu durumda maaş alma hakları nasıl işlemektedir ? iki kere  maaş alabilecek midir? Bu maaşın alınabilmesinin ilk şartının aynı hanede yaşayanların kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin 1/3 ünden daha az olması gerektiğini daha önceki makalelerimizde bahsetmiştik.  Bu yazımızda Kimler 2022 Engelli Maaşı Alabilir ? Engelli Maaşı Nasıl Alınır ? 2019 Yılı 2022 Maaşı Ne Kadar Ödenmektedir ? konularını anlattıktan sonra 2022 Yaşlılık (65 yaş) Maaşı alanlar engelli maaşı da alabilir mi ?   sorusuna yanıt bulacağız.

Kimler 2022 Engelli Maaşı Alabilir ?

2022 sayılı kanun ile birlikte maaş alabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Buna göre engellilerin durumlarına göre farklı 3 şarta göre maaş değerlendirmesi yapılmaktadır.

 • 18 yaşından büyük ve engellilik oranı %70’in üstünde olanlara,
 • 18 yaşından büyük ve engellilik oranı %40 ve %69 arasında olanlara,
 • 18 yaşından küçük engelli yakını olanlara maaş bağlanmaktadır.

İlginizi çekebilir; 18 Yaş Altı Engelli Yakını Yardımı

 Kimler 2022 Yaşlılık Maaşı Alabilir ?

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan;

 • Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmayan,
 • Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayanlar,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği sürece aylık bağlanır

Engelli ve Yaşlılık Maaşı Nasıl Alınır ?

2020 sayılı kanuna kapsamında engelli maaşı alınabilmesi için engelli bireylerin evlerinde kişi başına düşen gelirin toplam olarak net asgari ücretin 1/3’üne denk gelmesi gerekmektedir. 2019 yılı için bu tutar 609 TL dir. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada bazı gelirler hesaba katılırken bazı gelirler ise hesaba katılmaz. Bunlara örnek verecek olursak; 2022 sayılı Kanun kapsamındaki evde ikamet eden başka yaşlı ve engelli aylıkları muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmezken Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmektedir.

2019 Yılı 2022 Maaşı Ne Kadar Ödenmektedir ?

Engelli maaşları her sene zam almaktadır 2019 yılı için aşağıdaki şekilde verilmektedir.

 • %40 ile 69 arası için 483_TL,
 • %70 ve üzeri için 724_TL dir.
 • Evde bakım aylığı ise 1315_TL dir

65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise 2019 yılı için 601_TL dir

Engelli ve Yaşlılık Maaşları Hangi Tarihlerde Ödenmektedir ?

Engelli ve Yaşlılık maaşları bahsettiğimiz gibi düzenli olarak ödenen maaş niteliğindedir maaşları 3 ayda bir engelli bireylere yapılan bir yardım çeşidiyken 2018 yılından sonra aylık olarak ödenmektedir. % 40 ın üzerinde raporu olan her engelli birey şartları sağladıkları sürece bu yardımdan faydalanabilir. Ödemeler PTT şubeleri aracılığı ile gerçekleşmektedir. Ödeme günleri ise doğum tarihlerinin son rakamına göre belirlenmiştir. Buna göre;

 • Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5. günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6. günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7. günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8. günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9. günü. Ödemeler yapılmaktadır.

Engelli ve Yaşlılık Maaşı Alınabilme Şartları Nelerdir ?

Engelliler için Maaşı Alınabilmesi için ilk şart engellilik oranını belirten %70 ve üzeri ile %40 ve %69 arası olacak şekilde alınan engelli raporlarıdır. Bu raporlara sahip bireylerden;

 • Kanunen bakmakla sorumlu olduğu kimsesi olmayanlar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından verilen desteklerden birini almamak,
 • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması durumu olmayan,
 • Mahkeme kararı sonucu ya da doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir geliri olmayan,
 • Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunda ifade edilen muhtaçlık sınırının altında olan kişilerin yanı sıra, bu koşulları bünyesinde barındırıp kanunen bakmaya sorumlu olduğu 18 yaşını doldurmamış engelli yakını olanlar, bakımın yapılabilmesi için aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırından daha az olması koşulu ile bu maaşı alabilmektedirler.

Yaşlılık aylığında da yukarıda ki şartlar uygulanmaktadır.

Engelli ve Yaşlılık Maaşı Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

Sosyal Yardım Vakıflarına müracaat için bazı evraklar gereklidir. Bunlar ise;

 • Mal bildirimi formu;
 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
 • Sağlık kurulundan alınan rapor (Engelliler için)
 • 2 tane vesikalık fotoğraf
 • Yoksulluk belgesi Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt (Muhtarlıktan alınabilir)

Ayrıca Başvuru yapamayacak kadar yaşlı veya engeli olan vatandaşlarımızın başvuruları Mahkemeden alınan vesayet kararı ya da vekâletname ile atanan kişi bu belgelerle birlikte yapabilmektedir.

Engelli Maaşı Alanlar 65 Yaş Maaşı da Alabilir Mi ?

2022 maaşı almayı hak eden 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların muhtaçlık hesaplaması farklı yapılmaktadır. Örneğin Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler hesaba katılmaktadır. Engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı hesaplanmaktadır. Ayrıca engelli ve yaşlı aylıklarında muhtaçlık hesaplamasında, servet ve harcamaları da hesaba katılmaktadır. İşte bu hesaplamalarda hem 65 yaş hem de engelli durumuna göre muhtaçlık durumu ortaya çıkar ise; ‘yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına haiz rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam edilir.’

2022 Engelli Maaşı Adres Değişikliğinde Kesilir Mi ?

Öğrenci Bursu Alanların 2022 Engelli Maaşı Kesilir Mi ?

Aynı Evde (İkametgahta) Kaç Kişi 2022 Maaşı Alabilir ?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Osman Turgut dedi ki:

  Yüzde atmış raporum var engelli maaşı alıyorum.. 65 yaşımı doldurdum yaşlılık aylıgınıda ayrıyeten mi engelli maaşını ipal ettirip demi müracat etmem gerekiyor