SGK Bilgi

2020 Temmuz Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşları Ne Kadar ? (Devlet – Özel)

21.04.2019
4.891
2020 Temmuz Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşları Ne Kadar ? (Devlet – Özel)

2020 Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?  Ülkemizde son yıllarda hem özel hem de devlet hastanesi olmak üzere birçok hastane yapıldı. Sosyal güvenlik kurumu destekli muayene olunabilirken ayrıca Özel Sağlık sigortası kapsamında da muayene olunmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte yeni tahlil cihazları da sağlık sektöründe yerini almaktadır. Bu cihazlar işlerin hızlanmasını sağlarken aynı zamanda hastalığa tanı konulmasına yardımcı olmak için daha detaylı analizler yapabilmektedir. Ülkemiz sağlık sektöründe bir çok branşta ileri seviyededir. Bu nedenle Sağlık Turizmi de son yıllarda artmıştır. Değindiğimiz bu sebeplerle birlikte Hastanelere ve Özel merkezlere Tıbbi Laboratuvar Teknikeri personel istihdamı da paralel olarak artış göstermiştir. Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla programın geleceği aydınlık olup özel sağlık sektörlerinde , KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Biz de bu bölümde çalışan veya çalışabilecek Tıbbi Laboratuvar Teknikerlerinin Ne Kadar Maaş alabileceğini? Nasıl Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Olunabileceğini? Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ne iş yapar? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Nedir ?

Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri laboratuvarlarda kan,idrar ve gaita(dışkı) analizi yaparlar. Hastayla herhangi bir diyalogda bulunmaları gerekmez.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Nasıl Olunur ?

Tıbbi Laboratuvar olmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Ön Lisans programından mezun olma şartı bulunmaktadır. Eğitimleri süresince öğrenciler temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadır. Mesleki dersler olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji, endokrin derslerinin yanı sıra anatomi, fizyoloji,etik, yabancı dil, Türk dili ve Atatürk ilkeleri dersleri görmektedir.   Ayrıca DGS sınavında başarılı olanlar ‘Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler. Eğitim aldıkları Ön lisans programında eğitim gören öğrencilerin öğretim dönemi içinde staj eğitimi süreleri de mevcuttur. Bunlar Dönem II de yaz stajı  30 iş günü, Dönem IV’de bahar stajı haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri İçin Aranan Özellikler Nelerdir ?

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri olabilmek için bazı özelliklerin olması daha başarılı olmayı sağlayacaktır. Bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, kan, balgam, idrar, dışkı, meni ve diğer biyolojik sıvılar veya operasyon ürünleri ile çalışma yapmaktan etkilenmemesi, bilgisayar  ve teknik cihazlara hakimiyet mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve laboratuvarda devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır. El becerisi, ve dikkat isteyen işlere yatkın olmak gerekir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikerinin Görevleri Nelerdir ?

 • Laboratuvarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.
 • Laboratuvarı başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır.
 • Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar.
 • Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.
 • Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek ister. Durumu, laboratuvar uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir.
 • Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri laboratuvar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirilir.
 • İnternal ve eksternal kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder.
 • Laboratuvar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini yapar, kayıt altına alır.
 • Laboratuvar araç – gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.
 • Laboratuvarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini yapar.
 • Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.
 • Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri tıbbi laboratuvar teknisyeninin görev, yetki ve sorumluluklarına ilave olarak;
 • Patoloji laboratuvarına gelen doku, sıvı, yayma ve ince iğne aspirasyonu örneklerinin kayıt ve kabulünü, fizyolojik ve anatomik özelliklerine göre fiksasyonunu yapar. Fiksasyonda kullanılan solüsyonların gerekli kimyasal hesaplama, ölçüm ve tartımlarını yapar ve hazırlar.
 • Kemik, diş, tendon gibi dokuların dekalsifikasyonlarını yapar ve dekalsifikasyon ajanlarını kimyasal hesaplama, tartım ve ölçümlerle hazırlar.
 • Alındığı gibi gönderilen sıvı örneklerin hücresellik değerlendirmesini yapar, doğrudan yayma veya sitosantifüj sistemlerini uygular, karar veremediği durumlarda uzman hekime danışır.
 • Makroskopik çalışmaya aktif olarak katılır. Doku takibini otomatik makine ve/veya elle yapar. Doku takibinden çıkan parçaları blok haline getirir.
 • İstenen kalınlık ve özellikte kesit alır. Preparatın hekim tarafından öngörülen veya rutin yöntemler ile boyama işlemlerini yapar. Süreçte kullanılan temel boya çözeltilerini hazırlar, kontrollerini yapar.
 • Preparatları istek formları ile birlikte sorumlu patoloğa teslim eder. Preparat ve blokları kayıt altına alır ve arşivler.
 • Taze doku ile çalışılan alanda; enfeksiyon kontrolünü yapar, güvenli çalışma ortamı sağlar, taze doku örneklerinden dokundurma, ezme, dondurma (frozen kesiti) preparatlarının fiksasyon, boyama, kapatma ve teslim işlemlerini yapar.
 • Histokimyasal ve immünhistokimyasal boyama sistemleri için boya çözeltilerini ve antikorları hazırlar, uygun yöntemlerle boyama işlemini uygular. Boyama sonunda mikroskobik kontrollerini yapar, hata varsa kaynağını saptar, sorunu çözer ve kayıt altına alır.
 • Mikroskop, doku takibi cihazı, boyama cihazı ve mikrotomun günlük ve haftalık bakımı, temizliği ile kalibrasyonunu yapar.

2020 Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar ? (Devlet – Özel)

2020 Radyoloji Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

2020 Temmuz Ameliyathane Teknikeri Maaşları Ne Kadar ? (Devlet – Özel)

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Hangi Aletleri Kullanır ?

Tıbbi Laboratuvar teknikerleri İşi gereği bir çok aleti kullanma deneyimine sahip olması gerekmektedir. Öğrenimleri boyunca gerekli aletlerin kullanımı hakkında eğitim alırlar. Pratikte bu aletleri kullanmak ancak çalışmaya başladıklarında mümkün olur. Bu aletler;

 • Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),
 • Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı),
 • Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.),
 • Bilgisayar ve diğer teknik cihazlar

Tıbbi Laboratuvar Teknikerinin Çalışma Alanları Nereler ?

Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri okulunu bitirdikten sonra Sağlık Teknikeri unvanı ile birlikte ön lisans diploması verilir. Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir.

Çalışma alanları Devlet ve özel kuruluşlardaki tüm tıbbi tahlil laboratuvarlarıdır. Devlet Memurluğu sınavını kazanmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Üniversite Hastaneleri S.S.K Hastaneleri’nin ve Numune Hastaneleri  Tahlil laboratuvarları ve özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tekniker olarak çalışabilirler. Kamuda atanabilmek için KPSS den en az 80 alınması gerekir. 2018 – 2019 atamalarında başvuruların puanlarına göre en düşük 85 en yüksek 95 arası olanların atamaları gerçekleşmiştir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları Nasıldır ?

Tıbbi laboratuvar teknikleri teknikeri; sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuvar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir. Bu nedenle eldiven maske kullanmak çok önemlidir ve ihmal edilmemelidir.

2020 Temmuz Radyoterapi Teknikeri Maaşları Ne Kadar? (Devlet – Özel)

2020 Diyetisyen Maaşları Ne Kadar? (Devlet – Özel)

2020 Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar? (Devlet – Özel)

2020 Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşı Ne Kadar ?

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri maaşları özel sektörde ve devlette değişiklik göstermektedir. Tabi ki Özel sektör serbest piyasa koşullarında bir taban oluşmuş Hastane kriterlerine göre de değişiklik göstermektedir. Elbette çalışılan Şehir, ilçe, tecrübe, bireysel edinimleri kazançlarda değişkenlik göstermektedir.

2020 Özel Sektörde Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?

Tıbbi Laboratuvar Teknikerlerinin ülkemiz standartlarında yaptığı işin yoğunluğu, çalışılan firmanın maaş kriterleri, çalışılan yıl ve tecrübesine göre maaşı şekillenmektedir.

Buna Göre;

Yeni Başlayan Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşı            2.500 TL – 2.750 TL +Prim
1-5 Yıl Arası Tecrübeli Tıbbi Laboratuvar Teknikeri          2.750 TL – 3.250 TL +Prim
5-10 Yıl Arası Tecrübeli Tıbbi Laboratuvar Teknikeri        3.250 TL – 3.500 TL +Prim
10+ Yıl Arası Tecrübeli Tıbbi Laboratuvar Teknikeri         3.500 TL – 5.000 TL +Prim

2020 Devlet Memuru Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?

Devlet Dairelerinde Tıbbi Laboratuvar Teknikeri olarak çalışanların maaşları her yıl yapılan görüşmeler ve açıklanan Enflasyon rakamlarına göre ortaya çıkan farkların eklenmesi ile hesaplanmaktadır.

Buna göre 2020 2. Dönem (Temmuz – Aralık) yılı için;

En Alt Kademe Tıbbi Laboratuvar Teknikeri 3.845 TL +Döner sermayeden gelen ücret + Nöbet, Eş ve çocuk yardımı

En Yüksek Kademe Tıbbi Laboratuvar Teknikeri 4.460 TL +Döner sermayeden gelen ücret + Nöbet, Eş ve çocuk yardımı dır.

Yukarıda belirtilen maaşlara Döner sermaye, nöbet ücreti, eş ve çocuk yardımı gibi hak edilen ek ödenekler eklendiğinde Tıbbi Laboratuvar teknikerlerinin aldıkları maaşlar daha da yükselmektedir.

Memur Kademesine Göre Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Maaşları Ne Kadar ?

 

D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş 
1/4 30 4.458 TL
1/4 29 4.458 TL
1/4 28 4.458 TL
1/4 27 4.458 TL
1/4 26 4.458 TL
1/3 25 4.453 TL
1/2 24 4.445 TL
1/1 23 4.438 TL
2/3 22 4.426 TL
2/2 21 4.419 TL
2/1 20 4.412 TL
3/3 19 4.237 TL
3/2 18 4.231 TL
3/1 17 4.225 TL
4/3 16 4.192 TL
4/2 15 4.187 TL
4/1 14 4.182 TL
5/3 13 3.957 TL
5/2 12 3.952 TL
5/1 11 3.948 TL
6/3 10 3.943 TL
6/2 9 3.939 TL
6/1 8 3.935 TL
7/3 7 3.931 TL
7/2 6 3.927 TL
7/1 5 3.924 TL
8/3 4 3.859 TL
8/2 3 3.856 TL
8/1 2 3.853 TL
9/1 2 3.849 TL
10/3 1 3.846 TL
10/2 0 3.843 TL

2020 Anestezi Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?

2020 Veteriner Maaşları Ne Kadar ?

2020 Hemşire Maaşları Ne Kadar?

 

 


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.