SGK Bilgi

2020 Temmuz Ameliyathane Teknikeri Maaşları Ne Kadar ? (Devlet – Özel)

01.07.2019
2.068
2020 Temmuz Ameliyathane Teknikeri Maaşları Ne Kadar ? (Devlet – Özel)

2020 Ameliyathane Teknikeri Maaşları Ne Kadar ? Ülkemizde son on yılda hem özel hem de devlet hastanesi olmak üzere birçok hastane yapıldı. Yapılan bu hastanelerden sonra sağlık sektörü % 85 oranında genişleme gösterdi. Sosyal güvenlik kurumu destekli muayene olunabilirken ayrıca Özel Sağlık sigortası kapsamında da muayene olunmaktadır. Ayrıca Hem hastalıkların tedavisi amaçlı hem de estetik açıdan yapılan ameliyatların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz sağlık sektöründe birçok branşta ileri seviyededir. Bu nedenle Sağlık Turizmi de son yıllarda artmıştır. Değindiğimiz bu sebeplerle birlikte Hastanelere ve ameliyathanelere personel istihdamı da paralel olarak artış göstermiştir. Sağlık sektörü için önemli ve aranan elamanlardan biri de Ameliyathane Teknikerleridir. Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla programın geleceği aydınlık olup özel sağlık sektörlerinde, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Biz de bu bölümde çalışan veya bu meslekte çalışmayı düşünen Ameliyathane Teknikerlerinin Ne Kadar Maaş alabileceğini? Nasıl Ameliyathane Teknikeri Olunabileceğini? Ameliyathane Teknikeri ne iş yapar? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Ameliyathane Teknikerliği Nedir ?

Ameliyathane teknikeri; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık teknikeridir. Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir. Uzun ve yorucu ameliyat operasyonlarından sorumlu olan doktorların yanında yardımcı/destek sağlık görevlisi/personellerinden bir tanesidir.

Ameliyathane Teknikeri Nasıl Olunur ?

Ameliyathane Teknikeri olmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Ameliyathane Teknikerliği Ameliyathane Hizmetleri Programı Ön Lisans programından mezun olma şartı bulunmaktadır. Eğitimleri süresince öğrenciler Ameliyathane Özel Tedavi Yöntemleri, Farmakoloji, Fizyoloji, Anatomi, Biyoloji gibi dersleri görmektedirler. Ayrıca DGS sınavında başarılı olanlar ilgili programa yakın, 4 yıllık (Lisans) eğitimine devam hakkını kazanabilirler . Eğitim aldıkları Ön lisans programında eğitim gören öğrencilerin öğretim dönemi içinde staj eğitimi süreleri de mevcuttur.  Bunlar Dönem II de yaz stajı  30 iş günü, Dönem IV’de bahar stajı haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

İlginizi çekebilir;

2020 Radyoterapi Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

2020 Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?

2020 Anestezi Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?

Ameliyathane Teknikeri İçin Aranan Özellikler Nelerdir ?

Ameliyathane Teknikeri olabilmek için; Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, en alanına özellikle kimya ve biyoloji konularına ilgili olması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve görüntüleme odalarında devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır. El becerisi, ve dikkat isteyen işlere yatkın olmak gerekir. Hastaları bilgilendirip, Ameliyathanede sakin kalabilmelerini sağlayacak iyi iletişim kabiliyetini sahip olunmalıdır. Cesaretli ve kandan korkmayan, Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen, bulaşıcı hastalık taşımayan kimseler olması gerekmektedir.

Ameliyathane Teknikerinin Görevleri Nelerdir ?

Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu inceler,Ameliyathane öncesi ilaçları hazırlamak, ekipmanı kurmaya yardımcı olmak ve tüm yeniden kullanılabilir ekipmanların yıkanıp sterilize edildiğinden emin olur,

 • Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.
 • Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.
 • Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesine yardımcı olur.
 • Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Ameliyattan sonra cerrahi aletleri ve malzemeleri temizler, dezenfekte eder ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.
 • Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur.
 • Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası arızalarını zamanında haber verir.
 • Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder

Ameliyathane Teknikeri Hangi Aletleri Kullanır ?

Ameliyathane teknikerleri İşi gereği bir çok aleti kullanma deneyimine sahip olması gerekmektedir. Öğrenimleri boyunca gerekli aletlerin kullanımı hakkında eğitim alırlar. Pratikte bu aletleri kullanmak ancak çalışmaya başladıklarında mümkün olur. Bu aletler;

 • Makas, neşter, pens gibi temel ameliyat malzemeleri
 • Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.)
 • Steril malzemeleri,
 • Katater malzemeleri,
 • Serumlar, solüsyonlar,
 • Elektrokoter
 • Ekartörler ve diğer Aletler
 • Enjektör,
 • Ameliyat masası

İlginizi çekebilir;

2020 Radyoloji Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

2020 Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar ?

Ameliyathane Teknikerinin Çalışma Alanları Nereler ?

Ameliyathane Teknikerleri okulunu bitirdikten sonra Sağlık Teknikeri ünvanı ile birlikte ön lisans diploması verilir. Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir.

Ameliyathaneler, Doğumhaneler, Yoğun bakım üniteleri, Acil servisler, Girişimsel Ameliyathane alanları, Diş klinikleri, Endoskopi, kolonoskopi bölümleri gibi cerrahi işlem yapılan tüm bölümlerde çalışma alanları mevcuttur. Ameliyathane Teknikeri ünvanı almış olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Devlet ve Sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkanı bulabilirler. Kamuda atanabilmek için KPSS den en az 80 alınması gerekir.

2020 Ameliyathane Teknikeri Maaşı Ne Kadar ?

Ameliyathane Teknikeri maaşları özel sektörde ve devlette değişiklik göstermektedir. Tabi ki Özel sektör serbest piyasa koşullarında bir taban oluşmuş Hastane kriterlerine göre de değişiklik göstermektedir. Elbette çalışılan Şehir, ilçe, tecrübe, bireysel edinimleri kazançlarda değişkenlik göstermektedir.

2020 Özel Sektörde Ameliyathane Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?

Ameliyathane Teknikerlerinin ülkemiz standartlarında yaptığı işin yoğunluğu, çalışılan firmanın maaş kriterleri, çalışılan yıl ve tecrübesine göre maaşı şekillenmektedir.

Buna Göre;

Yeni Başlayan Ameliyathane Teknikeri Maaşı            2.250 TL – 2.500 TL +Prim
1-5 Yıl Arası Tecrübeli Ameliyathane Teknikeri          2.500 TL – 3.000 TL +Prim
5-10 Yıl Arası Tecrübeli Ameliyathane Teknikeri        3.000 TL – 3.500 TL +Prim
10+ Yıl Arası Tecrübeli Ameliyathane Teknikeri         3.500 TL – 5.000 TL +Prim

2020  Sözleşmeli Memur Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar ?

Ameliyathane Teknikeri ülkemiz standartlarında yaptığı işin yoğunluğu, çalışılan firmanın maaş kriterleri, çalışılan yıl ve tecrübesine göre maaşı şekillenmektedir. Sözleşmeli olarak devlet memurluğu yapan çalışanların aile yardımı gibi ek ödemeler ile maaşları aşağıdaki gibi şekillenmektedir.

Buna Göre;

Yeni Başlayan Ameliyathane Teknikeri Maaşı                    2.020 TL – 2.250 TL +Prim
Tecrübeli Ameliyathane Teknikeri Maaşı                             2.250 TL – 3.000 TL +Prim

2020 Devlet Memuru Ameliyathane Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?

Devlet Dairelerinde Ameliyathane Teknikeri olarak çalışanların maaşları her yıl yapılan görüşmeler ve açıklanan Enflasyon rakamlarına göre ortaya çıkan farkların eklenmesi ile hesaplanmaktadır.

Buna göre 2020 yılı için;

En Alt Kademe Ameliyathane Teknikeri 4.111 TL +Döner sermayeden gelen ücret + Nöbet, Eş ve çocuk yardımı

En Yüksek Kademe Ameliyathane Teknikeri 4.786 TL +Döner sermayeden gelen ücret + Nöbet, Eş ve çocuk yardımı dır.

Yukarıda belirtilen maaşlara Döner sermaye, nöbet ücreti, eş ve çocuk yardımı gibi hak edilen ek ödenekler eklendiğinde Ameliyathane teknikerlerinin aldıkları maaşlar daha da yükselmektedir.

Memur Kademesine Göre Ameliyathane Teknikerleri Maaşları Ne Kadar ?

 • 10/2 derece ve kademe           4111 TL.
 • 9/2 derece ve kademe             4119 TL
 • 8/2 derece ve kademe             4122 TL
 • 7/2 derece ve kademe             4191 TL
 • 6/2 derece ve kademe             4198 TL
 • 5/2 derece ve kademe             4207 TL
 • 4/2 derece ve kademe             4460 TL
 • 3/2 derece ve kademe             4501 TL
 • 2/2 derece ve kademe             4697 TL
 • 1/4 derece ve kademe             4786 TL

2020 Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

2020 Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar?

2020 Veteriner Maaşları Ne Kadar ?

2020 Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.