SGK Bilgi

2020 İşsizlik Maaşı Ne Kadar ? Kaç Ay Ödenir ?

2020 İşsizlik Maaşı Ne Kadar ? Kaç Ay Ödenir ?

2020 İşsizlik Maaşı Ne Kadar ? işsizlik maaşı tutarı çalışanlar için ödenen sigorta primleri ile belirlenmektedir. İşsizlik maaşı sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarı her yıl belirlenen asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle her yıl işsizlik maaşının taban ve tavan tutarı değişmektedir.Biz de https://www.sgkbilgi.net/ sitesi olarak her yıl değişen bu tutarları güncelleyerek sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. İşsizlik maaşı almanın da şartları mevcut. Bu şartlar 2019 yılında yapılan yeni düzenleme ile bazı aksaklıkları da ortadan kaldırılmıştır. Bu yazımızda İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları Nelerdir ? İşsizlik Maaşına Başvurusu Nasıl Yapılır ? İşsizlik Maaşı Alırken Sağlıktan Yararlanılabilir Mi ? İşsizlik Maaşı Kaç Ay Ödenir ? İşsizlik Maaşı Ne Kadar ? Sorularına yanıt vereceğiz.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları Nelerdir ?

İşsizlik maaşının alınması için de bazı süre ve diğer şekil şartları mevcuttur

Bunlar;

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak;

İşveren tarafından haklı bir neden gösterilmeden işçinin işten çıkartılması

İşçinin haklı nedenle işten çıkması (Mahkeme kararı ile ispatlanmalıdır)

 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

İşsizlik Maaşına Başvurusu Nasıl Yapılır ?

İşsizlik maaşı alabilmek için yukarıda ki şartları sağladıktan sonra iş-kura belirlenen evraklarla belirlenen sürede başvuru yapılmalıdır. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Yani 30 gün içinde başvuru yapılması durumunda maaşınız çıkış tarihinden itibaren işlemeye başlarken 1 ayı geçen başvurularda 1 aylık bir maaş kaybınız olacaktır.

Elektronik ortamda E-Devlet üzerinden başvuranlar başvuru adresi https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu ‘dir. E-Devlet üzerinden başvuranların İŞKUR’a ayrı bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.

İŞKUR’a elden başvurarak işsizlik maaşından faydalanmak isteyenlerin ise nüfus kâğıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlginizi çekebilir;

İşsizlik Maaşı Başvurusu Gerekli Evraklar

120 Günlük Çalışmada Kesinti Sayılmayan Durumlar Nelerdir ?

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

Ayrıca 2019 yılında yapılan kanun değişikliği ile ‘18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.’Yani bu 120 gün içinde 10 günü geçmeyen ücretsiz izinler dahi bulunsa hizmet akdi devam ettiğinden işsizlik maaşı ödeneğini alabilme imkanı mevcuttur. Eski durumda 1 gün dahi ücretsiz izin durumu olduğunda ödenek alınamamaktaydı.

İşsizlik Maaşı Alırken Sağlıktan Yararlanılabilir Mi ?

İşsizlik maaşı alırken maaş haricinde İş-kur tarafından faklı haklar da sağlanmaktadır.

Bunlar;

 • İşsizlik Ödeneği
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri
 • Yeni bir iş bulma
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi vb. Bunlardan bazılar;

-İş-kur İş başı eğitim programları

-TYP (Toplum Yararına Program) dır.

Dolayısıyla İş-kur maaşı alan ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler  işsizlik maaşı alınan sür boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder. Genel Sağlık sigorta primleri iş-kur tarafından ödenir.

İlginizi çekebilir;

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Ödenir ?

İşsizlik maaşının kaç ay alınacağı son 3 (üç) yıl içinde ödenmiş olan primlerine göre belirlenmektedir. İşsizlik maaşı en fazla on (10) ay alınabilmektedir.

Buna göre;

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gü

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

2020 İşsizlik Maaşı Ne Kadar Ödenir ?

İşsizlik maaşı hesaplaması kanunen belirlenmiştir. Bu maaş alınan brüt ücretin % 40 ıdır. Ancak işsizlik maaşında tavan belirlenmiştir. Bu tavan Asgari Ücretin % 80 nine tekabül eder. Yanı O yıl verilecek işsizlik maaşı asgari ücretin % 80′ ninden fazla olmaz.

 • 2020 senesinde en düşük işsizlik maaşı 1.177 TL
 • 2020 senesinde en yüksek 2,354 TL olarak belirlenmiştir.

Yani brüt ücretten hesaplanan tutar 2,354 TL ye gelene kadar o tutardan ödenir. Hesaplama yapılırken Brüt ücretin % 40 ı alınır bundan %0759 damga vergisi düşüldükten sonra ödenecek net işsizlik maaşı hesaplanır.  Bir hesaplama yapacak olursak;

Brüt ücret                                : 3.000,00 TL

Günlük Brüt Ücret                  :    100,00 TL

Günlük İşsizlik Maaşı             :      40,00 TL (   100 TL * 40%)

Aylık İşsizlik Maaşı Brüt         : 1.200,00 TL (     40 TL * 30)

Damga Vergisi                       :     9,11 TL (1.200 TL *%0,759)

Aylık İşsizlik Maaşı Net          : 1.190,89 TL

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir ?

İşsizlik maaşı kanunda belirtilen aşağıda ki durumlarda kesilmektedir.

Bu durumlar;

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde İş-kur’ dan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığında
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir.

 Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır.

İşkur İşbaşı Eğitim Programı Süresi Kıdeme Sayılır Mı ?

2022 Engelli Maaşı Alan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alabilme Şartları

3600 Günden Kaç Defa Kıdem Tazminatı Alınabilir ?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.