SGK Bilgi

2020 Güncel Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar ?

2020 Güncel Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar ?

 

2020 zabıt katibi maaşları ne kadar ? Zabit katibi maaşları her yıl enflasyon oranlarına göre arttırılmaktadır.  Zabıt katipliği işi günümüzde rahat denilebilecek işlerden bir tanesidir. Elbette ki bu meslek için de belirli özelliklere sahip olmak ve belirli bir düzeyde eğitim almak gerekmektedir. En önemlisi de bu eğitimlerden sonra atanabilmektir. Çünkü bu mesleğin her yerde yapılabilmesi mümkün değildir. Özel sektörde iş olanakları çok fazla değildir. Kısaca zabıt katipleri mahkemelerdeki işleyişlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan personellerdir. Zabıt katiplerinin öncelikli olarak bilgisayar kullanımı anlamında yeterli bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu kişilerin lise ya da üniversitelerden mezun olması gerekmektedir. Bu yazımızda Zabıt Katibi Nedir ? Zabıt Katibi Ne iş Yapar ? Zabıt Katibi Ne İş Yapar ? Memur ve Sözleşmeli Zabit Katibi 2020 Maaşları Ne Kadar ? Sizler için derledik.

Zabıt Katibi Nedir?

Zabıt katibi mesleği adliyelerde, bölge idare mahkemelerde, seçim kurumlarında, icra dairelerinde görev alan ve duruşma tutanaklarını düzenleyen bir meslektir. Bu meslekte görev alan kişiler, sekreterya hizmeti vermektedir. Zabıt katipleri icra takip işlemlerini düzenleyen kişilerdir. Bu detaya göre, karar ve tutanakların da usulüne uygun şekilde hazırlanmaktadır. Davalara ait olan müzekkerlerin yazılmasından sonra da ilgili alanlara bu raporu göndermektedir. Özellikle zabıt katipleri gelen cevap yazılarında talep edilen bilgilerin olmadığını öğrenirse, ilgili makamlara da bu bilgileri iletmektedir. Duruşma gününden bir gün önce gerekli olan tüm bilgileri hazırlaması da gerekmektedir.

Zabıt Katibi Ne İş Yapar?

Zabıt katibi iş sorumlulukları oldukça geniştir. Yeni başlayanlar ilk olarak kurumda belge arşivlenmesinde görev alır. Bununla birlikte; iş bölümüne göre verilen işleri zamanında yapmak, dosyaları ve evrakları zamanında kaydetmek, yargı süreci devam eden dosyaları düzenli bir şekilde muhafaza etmek, müzekkereleri yazarak takip etmek, duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak, Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak, fiziki olarak bilirkişilere gereken dosyalarla ilgili işlemleri yamak, her türlü tebligat evrakını hazırlamak, dizi pusulası tutmak, işi biten dosyaları arşive kaldırtmak gibi işleri yapmakla yükümlüdür. Adalet Bakanlığı personel kadrolarının en önemli birimlerinden birinde çalışan zabıt katipleri, yazıcı memuru olarak görev almaktadır. Mahkeme dışındaki cezaevleri; icra müdürlüklerinde ve adalet bakanlığında çeşitli bölümlerinde yazıcı görevlerini görmektedir. Zabıt katipliği alımları da her sene yapılmaktadır. Zabıt katipliği için atama yapan kurum ise Adalet Bakanlığı olmaktadır, eş zamanlı olarak bu mesleğin oldukça ön plana çıkmasını da sağlamaktadır. Zabıt katipleri; Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alan mahkemeler, savcılık, cezaevleri, icra müdürlükleri ve adiyenin çeşitli alanlarında görev almaktadır. Zabıt katibi kadrosu ise Genel İdare Hizmetleri biriminde bulunmaktadır.

Zabit Katibi Nasıl Olunur ?

Zabit katibi olabilmek için eğitimlerin tamamlanma şartı vardır.

Buna göre zabıt katibi olmak isteyen kişilerin, mezun olması gereken bölümler ise:

 • İlgili fakülte ve yüksek okulların bilgisayar bölümünden mezun olunması gerekmektedir.
 • Adalet meslek yüksek okullarından mezun olmak gerekmektedir.
 • Meslek yüksek okullarının adalet bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.
 • Meslek yüksek okullarının adalet ön lisans mezunu olması gerekmektedir.
 • Adalet meslek lisesi mezunu olmak gerekmektedir.
 • Lise veya dengi okulların bilgisayar ya da ticaret bölümlerini bitirmek gerekmektedir.

Zabit Katibi Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir ?

Her Meslekte olduğu gibi Zabit katibi olabilmenin şartları vardır Buna göre zabıt katibi olmak için aranan şartlar ise:

 • TC vatandaşı olmak gerekmektedir.
 • 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekmektedir.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak gerekmektedir.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Arşiv araştırması sonucunda olumlu bulunmak,
 • İlk defa atanacak olan kişiler için yaş şartlarını taşımak gerekmektedir.

Sözleşmeli Zabıt Katibi Başvuru Şartları Nelerdir ?

 • Yüksekokul ve fakültelerin bilgisayar bölümü mezunları, adalet yüksekokulu mezunları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü mezunları, adalet ön lisans programı mezunları, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümü mezunları başvurabilir. Bu okullardan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar kullanımı sertifikası istenmeyecektir.
 • İlk madde de sayılanların dışında, ez az lise veya dengi bir okuldan mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı daktilo ve bilgisayar sertifikasına sahip olanlar başvurabilir. Sertifikaları Başkanlığımıza teslim edilmeli veya 0312 416 02 90 numarasına faks yoluyla gönderilmelidir.
 • Başvurusu kabul edilen adayların hepsi bilgisayar kullanım sınavına girecektir. Uygulama sınavının yer, saat ve tarihi Yargıtay’ın intenet sitesinden duyurulacaktır.
 • Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metni bilgisayar ile imla ve noktalama kurallarına uygun olarak, doğru ve vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.
 • Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne uyulup uyulmadığı, yanlış kelime sayısı ile yazı içinde kelime ve cümle tekrarı ile anlam bütünlüğünün nasıl olduğuna dikkat edilecektir. Bu işlem sırasında yanlış yazılan kelime sayısı toplam metnin %40’ından fazla olması halinde metnin anlam bütünlüğü şartın uymadığı kabul edilecektir.
 • KPSS sınav puanının %50 ‘si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en çok kelime sayısı 100 puan kabul edilip her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımıyla elde edilen puanın %50’sinin toplamı esas alınarak, en yüksek puandan başlanılarak her öğrenim düzeyi için açılan pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü mülakata çağırılacak. Son sırada aynı puana sahip olan birden fazla aday olursa, bu kişilerin hepsi sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sözlü sınavında bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uyguluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık ile genel kültür ve genel yetenek alanlarından yapılacaktır. Adaylar KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınavı puanının %35’i ile sözlü sınavın %30’u dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu başarı sıralaması belirlenecektir.

2019 İKM Gardiyan Maaşları Ne Kadar ?

2020 Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar ?

Katiplik maaşları 2020 senesinde enflasyon oranlarına göre değişmektedir. Zabıt katibi maaşları personellerin hizmet yıllarına ve kademelerine göre belirlenmekle beraber 2020 senesinde enflasyon oranlarına göre de maaşlar değişmektedir. Öte yandan alınan maaşlar da memurun medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmadığına göre maaşlar belirlenmektedir. Aile yardımı ve asgari geçim indirimi de personellerin maaşlarına eklenmektedir. İşe henüz başlayan zabıt katipleri 3.568 TL olmaktadır.

Buna göre,

Üniversite Mezunu zabıt katibi maaşları da 2020 senesinde:

 • 2020 senesinde yeni işe başlayan zabıt katipleri 3.568 TL ile göreve başlamaktadır.
 • Hizmet süresi 1 sene olan zabıt katipleri 3.571 TL maaş almaktadır.
 • Hizmet süresi 2 sene olan zabıt katipleri 3.574 TL maaş almaktadır.
 • Hizmet süresi 3 sene olan zabıt katipleri 3.646 TL maaş almaktadır.
 • Hizmet süresi 4 sene olan zabıt katipleri 3.650 TL maaş almaktadır.
 • Hizmet süresi 5 sene olan zabıt katipleri 3.653 TL maaş almaktadır.
 • Hizmet süresi 6 sene üzerinde olan zabıt katipleri 3.657 TL maaş almaktadır.
 • Zabıt katibi hizmet yılı 10 ve üzerinde olan kişiler 3.676 TL olarak belirlenmiştir.
 • Zabıt katibi hizmet yılı 13 ve üzerinde olan kişiler 4.110 TL olarak belirlenmiştir.
 • Zabıt katibi hizmet yılı 25 ve üzerinde olan kişiler 4.722 TL olarak belirlenmiştir.

En az lise mezunu Zabıt Katibi maaşları ise; 

5 yıldan az görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 051,

5-10 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 140,

10-15 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 229,

15-20 yıl arasında görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 343,

20 yıldan daha fazla görev yapan zabıt katibi maaşı 3 bin 521,36

2020 Sözleşmeli Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar ?

Sözleşmeli olan zabıt katibi maaşları kademelere göre değişmektedir. Oldukça rağbet gören bir meslek dalı olan zabıt katipliği, aylık maaşları da sözleşmeli ve kadrolu olup olmamaya göre değişmektedir. Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından da bekar ya da çocuksuz personeller daha düşük maaş almaktadır. Buna göre 2020 senesindeki maaşlar:

 • İşe henüz başlayan sözleşmeli zabıt katipleri 3.568 TL
 • Hizmet süresi 1 sene olan zabıt katipleri 3.571 TL
 • Hizmet süresi 2 sene olan zabıt katipleri 3.574 TL
 • Hizmet süresi 3 sene olan zabıt katipleri 3.646 TL
 • Hizmet süresi 4 sene olan zabıt katipleri 3.650 TL
 • Hizmet süresi 5 sene olan zabıt katipleri 3.653 TL
 • Hizmet süresi 6 sene olan zabıt katipleri 3.657 TL
 • Hizmet süresi 7 sene olan zabıt katipleri 3.662 TL olmaktadır.
 • Hizmet yılı 15 olan zabıt katipleri 4.471 TL
 • Hizmet yılı 18 olan zabıt katipleri 4.667 TL
 • Hizmet yılı 20 olan zabıt katipleri 4.681 TL
 • Hizmet yılı 22 olan zabıt katipleri 4.704 TL
 • Hizmet yılı 23 olan zabıt katipleri 4.712 TL
 • Hizmet yılı 24 olan zabıt katipleri maaşları 4.720 TL
 • Hizmet yılı 25 ve üstü olan zabıt katipleri maaşı 4.722 TL

2019 Kabin Memuru Maaşları Ne Kadar ?

2019 İmam Maaşları Ne Kadar ?

2019 Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar ?

 

 


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.