SGK Bilgi

Ücretsiz İzinde Rapor Parası Alınabilir Mi ?

04.04.2019
237
Ücretsiz İzinde Rapor Parası Alınabilir Mi ?

Ücretsiz İzinde Rapor Parası Alınabilir Mi ? Gerek ekonomik nedenler, gerek sektörel bazda mevsimsel işlerin azalması veya durması nedeni ile işverenlerin ticarethanenin sürekliliğini sağlamak amacıyla maliyetleri kısması gerekebilir. Böyle durumlarda ilk akla gelen vergi ve sgk prim yükü ile birlikte gider kaleminin başında gelen işçi maliyetlerini kısma yoluna gidebilir. Hem kalifiye elemanının kaybetmemek hem de işten çıkardığında Kıdem tazminatı yüküne girmemek için ‘Ücretsiz İzin’ hakkını kullanmak istenebilir. Ücretsiz izin işveren tarafından kullanılabileceği gibi işçi tarafından da talep edilebilmektedir. Burada önemli olan iki tarafında iyi niyetli olmasıdır. Ücretsiz izinde adından da anlaşılacağı üzere ücret ve sigorta primleri yatırılmamaktadır. Daha çok işveren tarafından kullanılan bu hak da en çok mağdur olan taraf işçi kesimi olmaktadır.

Kanunda İşçinin Ücretsiz İzin Hakları Nelerdir ?

Ücretsiz İzin kavramının tanımı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili hususlar  4857 Sayılı İş Kanunu Madde 56 ve 74’te açıkça belirlenmiştir. Bunlar;

  • İsteği Halinde Kadın İşçiye, Onaltı haftalık doğum iznin tamamlamasından veya çoğul gebelikte Onsekiz haftanın tamamlanmasından sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.
  • Yıllık ücretsiz izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara gidiş – dönüşlerinde yolda geçecek süreler baz alınarak dört güne kadar ücretsiz izin verilir.
  • Analık (Doğum) ini bitiminden itibaren çocuğun sağ olması kaydıyla kadın işçiye, Üç yaşından küçük çocukları evlat edinilmesi durumunda erkek ve kadın işçiye istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.
  • Bedelli kapsamında askere gidecek çalışanlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.” 

Yukarıda belirtilen izinlerde işverenin rızası aranmamaktadır.

Kanunda İşverenin Ücretsiz İzin Hakları Nelerdir ?

İşçinin ücretsiz izin talebi ile ilgili hakları olduğu gibi işvereninde tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı vardır. Ancak bu haklar işçilerin ki kadar geniş değildir.

  • İşverenin tek taraflı ücretsiz izin verebileceği durum ‘işyerinde deprem yangın sel gibi zorlayıcı bir nedenin ortaya çıkması ya da ekonomik güçlüklere bağlı kısa çalışma talebinin İŞKUR tarafından kabul edilmesi’ olarak belirtilmiştir.

İşveren İstediğinde İşçiyi Ücretsiz İzne Çıkarabilir Mi ?

Ücretsiz izin, aynı zamanda iş sözleşmesinin askıya alınması durumudur. Ücretsiz izin sürecinde işçi birçok haktan mahrum kalabilmektedir. Maaş ve SGK primi ödemesi durdurulurken Ücretsiz izin sonrası işten çıkartılması sonucunda baz haklardan da faydalanamama durumu doğmaktadır. Bu nedendir ki Ücretsiz İzin ancak iki tarafın da rızasıyla yürürlüğe konulabilmektedir. Bunun istisnası İş Kanunu’nun taraflardan birine tek taraflı ücretsiz izin uygulama hakkı tanımasıdır. Bu hakları da yukarı da belirtmiştik.

Rapor Parası Alabilme Şartları Nelerdir ?

Öncelikle Geçici iş göremezlik Ödeneğinin (Rapor Parası) Hangi şartlara bağlı olduğuna bakalım;

Geçici iş göremezliğin alabilme iş kanununda aşağıda ki şartlara bağlanmıştır.

  • İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
  • İstirahatin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
  • Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilen hekimler veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması gerekmektedir.

Ücretsiz İzinde Rapor Parası Alınabilir Mi ?

Burada bizim konumuza ‘İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi’ şartı girmektedir. Ücretsiz izinde Hizmet akdinin askıda olması nedeni ile akit feshedilmiş sayılmamakta ve bu süre içerisinde hak ve yükümlülükler de askıda kalmaktadır. SGK Uygulamalarında hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık niteliğinin ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden 10’uncu günden başlanarak yitirilmiş sayılmaktadır. Bu uygulamaya göre 10 günden fazla alınan veya işveren tarafından talep edilen izni kabul edenlerin 10. Günden sonra alacağı İstirahat veya analık izin raporları ödenmemektedir. Bu durumdan mağdur olmamak için rapor alınmadan önce bir gün dahi olsa çalışarak sigortanın ödenmesi sağlanmalıdır.

Bağ-kur’lu Doğum Rapor Parası Alabilir Mi?

Rapor Parası Sorgulama – PTT, Telefon, Ziraat Bankası Rapor Parası

Engelli Raporu Hesaplama


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.