SGK Bilgi

Bağ-kur’lu Doğum Rapor Parası Alabilir Mi?

25.03.2019
50
Bağ-kur’lu Doğum Rapor Parası Alabilir Mi?

Bağ-kur’ lular Doğum Parası alabilir mi? sorusu sürekli olarak kafa karışıklığına neden olduğu için konu hakkında detaylı bir yazı yazma zorunluluğu da ortaya çıkmıştır. Ülkemizde kadınların ekonomiye katkı sağlayabilmesi için son yıllarda sürekli yeni haklar ve teşvikler verilmektedir. Bu haklar hem özel sektörde çalışan olarak işe alımlarda hem de iş yeri açmak veya evde el işi yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara sağlanmıştır. İşe alımlarda sgk prim teşvikleri uygulanırken. İşyeri açmak isteyenlere de KOSGEP den hibe ve faizsiz kredi desteği sağlanmaktadır. Kadınların ekonomiye katkı sağlamasının yanında aile yapısının sağlam temellerde devam edebilmesi içinde birçok görevi vardır. Bunların başında da annelik gelmektedir. İşte bu yazımızda Çalışma hayatı yanında Annelik görevi de yapan kadın girişimcilerin doğum ile ilgili sosyal güvenceye dayalı haklarını ele aldık. Kimler Bağ-kur’lu Olabilir? Doğum Raporu Nedir? Doğum Rapor Ödeneği Nedir? Bağ-kur’lular Doğum Rapor Parası Alabilir mi? Kimler Bağ-kur Rapor Ödeneği Alabilir? Bağ-kur Rapor Parası Alma Şartları Nelerdir? Bakalım.

Kimler Bağ-kurlu Olabilir?

Bağ-kur’lu Kadınların doğum raporu ödeneğindeki durumunu anlatmadan önce kimler bağ-kurlu olabildiğine bir bakalım.  5510 Sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendine göre Bağ-Kur’lu olma zorunluluğu bulunan kişiler;

 • Gerçek ve ya Basit Usülde Vergi Mükellefi Olanlar
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar
 • Kolektif Şirket Ortakları
 • Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları
 • Donatma iştiraki ortakları
 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları
 • Limited şirketlerin tüm ortakları
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları
 • Köy ve mahalle muhtarları
 • 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler

Ayrıca yukarıda ki zorunluluk dışında isterse Sosyal sigorta güvencesi olmayanlar eğer isterler ise ‘İsteğe Bağlı Bağ-kur Sigortalı’ olabilmektedir.

Doğum Raporu Nedir?

Ekonomiye katkı sağlayan annelerin doğum yapması nedeni ile doğum öncesinde doğum yaklaştıkça vücut kendini doğum için hazırlamaya başladığında farklı reaksiyonlar göstermekte ve dinlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum çalışmalarına büyük ölçüde mani olmaktadır. Çalışsalar da verimli olamamaktadırlar. Tüm bu sebeplerden dolayı çalışanlar için doğum öncesi ve sonrası için ‘ Analık iş göremezlik ‘ izni adı altında Tekil gebelikte doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere Doğum Raporu İzni’ hakkı verilmiştir. Çoğul gebelikte ise doğum öncesi iznine 2 hafta daha eklenerek 10 haftaya çıkarılmıştır. Kendini iyi hisseden anneler 32. Hafta ‘Çalışabilir Raporu’ alarak isterlerse 37. Haftaya kadar çalışabilirler. Çalışmış oldukları bu haftalar doğum sonrası 8 haftalık raporlarına eklenir.

Doğum Rapor Parası (Ödeneği) Nedir?

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz rapor izinlerinden dolayı kanunda belirtilen şartları sağlayan anneler rapor ödeneği almaya hak kazanırlar. Rapor ödenekleri maaş ve gelirlerine göre değişmektedir. Tekil gebelikte 8+8 toplam 16 haftalık yani 112 günlük, çoğul gebelikte ise 18 haftalık yani 126 günlük hesaplanarak ödeme yapılmaktadır.

Bağ-Kur’lu Doğum Rapor Parası (Ödeneği) Alabilir mi?

Bağ-kur’lular Doğum rapor parası alabilir mi? Sorusu sürekli sorulmaktadır. Çünkü Ssk (4 / a) tabi çalışanların alabildiği net iken Bağ-kurluların rapor alıp alamayacağı muallakta bırakılmıştır. Bu durum 5510 sayılı Kanunla yapılan reform ile sosyal güvenlikte ve genel sağlıkta birliktelik hedeflenerek Bağ-kur’luların kanundan önce mevzuatlar gereği sahip olamadıkları bazı haklar verilmeye başlamıştır Bunlardan biri de geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parasıdır. Rapor ödeneği kanundan önce sadece SSK’lı olarak çalışanlara verilmekteyken reform ile Bağ-kur kapsamındaki sigortalılara da verilmiştir. Emekli sandığına bağlı çalışan memurlar (4/c) lilerin raporlu olduğu dönemlerde maaşı kesilmediği için böyle bir sorunu bulunmamaktaydı. Bu nedenle onlar için ayrıca bir düzenleme yapılmadı. Bağ-kur’lulara rapor parası verilmesi hakkı tanınmıştır Ancak her hastalanmada doktora giderek istirahat aldıklarında rapor parasını alamamaktadırlar. Zira 5510 sayılı kanunda Bağ-Kur’lular iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, ödeneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla Sorunun cevabı 5510 sayılı yasada ki düzenleme ile Bağ-kurlular ‘Analık İş göremezlik Ödeneği’halk dilindeki haliyle ‘Doğum Rapor Parası’alabilmektedir.

Kimler Bağ-Kur Doğum Rapor Ödeneği Alabilir?

 • Gelir vergisi mükellefiyetine göre sigortalı olan kadınlar,
 • Gelir vergisi muafiyetine göre sigortalı olan kadınlar,
 • Muhtarlıktan dolayı sigortalı olan kadınlar
 • Tarımda kendi nam ve hesabına çalışmasından dolayı sigortalı olan kadınlar.

Doğumdan önceki sekiz ve doğumdan sonraki sekiz haftalık (çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık) sürede rapor parası alabilmektedir.

Kanunda yer verilen yukarıda ki şekilde Bağ-kur primi ödeyen ancak Şirket ortağı olan Bağ-kur’lular rapor Doğum Rapor Parasından muaf tutulmuştur.

Bağ-Kur’lu Doğum Rapor Ödeneği Alma Şartları Nelerdir?

 • Öncelikle yukarıda sayılan bağ-kur lu olmak birinci şarttır.
 • Doğum öncesi ve sonrası için rapor alınmalıdır.
 • Genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması.
 • Doğumdan önce ki 1 yıl içinde En az 120 gün prim ödenmiş olmalıdır.
 • Rapor alınan tarihlerde aktif Bağ-kur sigortalılığı devam etmelidir.

SGK Ölüm Yardımları (Cenaze ve Diğer Yardımlar Detaylı)

Doğum Yardımı Başvuru Sorgulama – Başvuru Sonucu Öğrenme

Çoçuk Parası Ne Zaman Yatar? Çocuk Parası Yattı mı? Sorgulama


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. İHSAN YILDIRIM dedi ki:

  Merhaba,
  Eşim evde internet üzerinden satış yapıyor. Bu faaliyetten kaynaklı resmi firma açma gereksinimimiz doğdu ve eşimi bağkur lu yaptık. Eşimin olası bir gebelik durumunda, bağkur kapsamında herhangi bir yardım alma hakkı var mıdır? Var ise hangi haklardan faydalanabilir ve hangi şartlar gereklidir.
  Bilgilendirme yapabilirseniz ziyadesi ile makbule geçecektir.
  Teşekkürler, iyi çalışmalar.

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   Yazımızda belirttiğimiz gibi Eğer doğumdan önce 120 gün primi sağlar ve prim borcu olmaz ise Doğumdan önceki ve sonraki 8+8 haftalık rapor alırsa rapor ödeneği alabilir. 32. hafta rapor alınması çok önemli. Raporlu olduğu dönemde de primlerin yatması gerekiyor.