SGK Bilgi

Raporluyken İşten Ayrılan – Çıkarılan İşçi Rapor Parası Alabilir Mi?

19.04.2019
45
Raporluyken İşten Ayrılan – Çıkarılan İşçi Rapor Parası Alabilir Mi?

Raporluyken İşten Ayrılan – Çıkarılan İşçi Rapor Parası Alabilir Mi? Hem hastalık raporu hem de doğum raporu sırasında işten çıkarılma veya kendi isteği ile ayrılma durumunda rapor parası yani geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenip ödenemeyeceği hakkında birçok soru gelmektedir. Gerçekten de bu konu kafaları karıştırmıştır. Arama motoruna Raporluyken İşten Ayrılan – Çıkarılan İşçi Rapor Parası Alabilir Mi? Sorusunu yazdığınızda karşınıza çıkan sitelerde bu konu hakkında farklı farklı yorumlar okuyacak ve kafanız iyice karışacak. Bu nedenle biz de 2019 yılı güncel mevzuatta bu durumu değerlendirdik ve bilgi kirliliğinden uzak, net bilgileri sizler için yazımızda derledik. Rapor Parası Nedir? Kimler Rapor Parası Alabilir. Raporluyken işten çıkarılan işçi Rapor Parası Alabilir mi ? bakalım.

Rapor Parası Nedir ?

İşçinin, meslek hastalığı, iş kazası hastalık ve ya analık sebebiyle çalışamaması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geçici iş göremezlik (rapor parası) parası ödeniyor. İşçi çalışmadığı günlerde maaş alamasa dahi kendisine maddi destek sağlanmış oluyor.Yapılan ödeme tedavinin şekline göre değişir. İşçi yatarak tedavi ediliyorsa günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavi ediliyorsa günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret verilir. Ancak işçi kendisine bildirilen tedaviyi uygulamıyor ve iş göremezlik oranının artmasına ya da tedavinin uzamasına neden oluyorsa yapılacak ödemenin dörtte biri kurumca kesilerek eksik ödeme yapılır.

Kimler Rapor Parası Alabilir ?

Geçici iş göremezlik ödeneğini;

– 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılar,

– 4/b (Bağkur) kapsamındaki sigortalılar,

– 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde haklarında sadece bazı sigorta kolları uygulanan sigortalılar,

– 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi (tarım SSK) kapsamındaki sigortalıları rapor ödeneği kapsamındadır.

Rapor Parası Alabilme Şartları Nelerdir ?

Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için; SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şarttır. Ayrıca iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmalıdır.

Rapor Parası Nasıl Hesaplanır ?

Rapor Parası (Geçici iş göremezlik ödenekleri) nın hesabına esas tutulacak günlük kazanç;

İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içindeki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde (1/2) si, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi (2/3) üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Raporluyken İşten Çıkarılan İşçi Rapor Parası Alabilir Mi?

05/12/2017 tarihinden önce İstirahatin başlangıç tarihi itibariyle sigortalılığı devam eden ancak daha sonra sigorta çıkışı verilen işçi için; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40/10. Maddesi; “Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.”  Şeklindeydi. Ancak anılan tarihte yani 05/12/2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile bu madde Sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.” Şeklinde değiştirilmiştir. Yani 05/12/2017 tarihinden önce sigortalıkları rapor süresi içerisinde sona erdiğinde ödeme yapılmakta iken; bu tarihten sonra sigortalıkları sona erenler, sona erdiği tarihten itibaren 10. Güne kadar ödenek alabilmektedir. Kalan rapor süresinin ödeneğini alamamaktadır.

Rapor Parası Sorgulama – PTT, Telefon, Ziraat Bankası Rapor Parası

Ücretsiz İzinde Rapor Parası Alınabilir Mi ?

Bağ-kur’lu Doğum Rapor Parası Alabilir Mi?

 


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.