SGK Bilgi

Brüt Maaşı Tavanı Geçenlerin Rapor Parası Nasıl Hesaplanır ?

23.04.2019
36
Brüt Maaşı Tavanı Geçenlerin Rapor Parası Nasıl Hesaplanır ?

Brüt Maaşı Tavanı Geçenlerin Rapor Parası Nasıl Hesaplanır ? Çeşitli hastalık ve sebeplerle çalışma hayatından uzak kalan sigortalılar, raporla belgelenmiş istirahat süreleri için Sosyal Güvenlik Kurumun’dan parasal yardım alabilirler. Bu yardımlar ödenek şeklinde yapılmaktadır. Halk arasında ‘Rapor Parası’ olarak adlandıran bu ödeneğin adı geçici iş göremezlik ödeneğidir. Bu ödenekle ilgili çeşitli bilgilendirme yazıları bulunmaktadır. Biz bu yazımızda rapor parası ve şartlarından kısaca bahsederek Brüt Maaşı Tavanı Geçenlerin Rapor Parasını Nasıl hesaplanır açıklayacağız.

Geçici İş Göremezlik Nedir ?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Bir iş göremezliğin geçici olması için bir süre sonra çalışabilir duruma gelmenin oluşması gerekir. Zaten bu durum oluşmadığında adından da anlaşılacağı üzere Sürekli İş göremezlik raporu verilmektedir.

Rapor Parası Nedir ?

Geçici iş göremezlik ödeneği (Rapor Parası); sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işe gidemediği günler için Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen parasal ödenektir.  Bu ödenek sayesinde hastalığının yanında geçim ile ilgili sıkıntılı günlerin yaşanması önlenir. Bu ödenek aslında bakıldığında Sosyal Yardım da değildir. Sigorta ödemelerinde belli kesintilerle bu ödenek için fonda bir birikim oluşur.

Rapor Parası Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır ?

Rapor Parası; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe ve Analık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödenir.

İş kazası- meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

-Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,-Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Hastalık nedeni ile iş göremezliği uğrayan yani rapor alan sigortalıların ise ilk iki günün ödemesi yapılmaz. Diğer şartlar aynıdır.

Yani;

-Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,-Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Bununla birlikte 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara yani Bağ-Kurluların, iş kazası ve meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.

Rapor Parası Ödenme Şartları Nelerdir ?

İş kazası, sonucu ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinden yani rapor parasından yararlanma koşulları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörler yer almaz. Sigortalılık niteliği devam eden sigortalının iş kazası sonucu iş göremez hale gelmesi durumunda Kurumca geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Analık ve Hastalık raporu alanların ödenek alabilmesi için son 1 yıl içinde 90 gün primi olmalı ve ayrıca rapor alacağı tarihte ve rapor süresince iş akdinin feshedilmemesi gerekmektedir.

Bağ-kur 4/b sigortalıları ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneği hakkından yararlanabilmeleri için genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Brüt Maaşı Tavanı Geçenlerin Rapor Parası Nasıl Hesaplanır ?

4/a Sigortalıları ile 4/b Bağ-Kur sigortalıları; iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde yatarak tedavi gördükleri süreler veya alınan istirahat raporları için ödenen geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası); iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan prime esas kazançlarının, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır. Bu açıklama sonrasında rapor ödemesinde ‘Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan prime esas kazançlar’ hesaplamaya baz alındığından Brüt maaşınız Yıl başlarında belirlenen SGK Tavanınıdan yüksek olsa dahi primler Tavan Ücretten yattığından tavan ücrete göre ödeme yapılacaktır.

Rapor Parası Sorgulama – PTT, Telefon, Ziraat Bankası Rapor Parası

Raporluyken İşten Ayrılan – Çıkarılan İşçi Rapor Parası Alabilir Mi?

Ücretsiz İzinde Rapor Parası Alınabilir Mi ?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.