SGK Bilgi

GSS Genel Sağlık Sigortası Tüp Bebeği Karşılıyor Mu ?

GSS Genel Sağlık Sigortası Tüp Bebeği Karşılıyor Mu ?

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Tüp Bebeği Karşılıyor mu? Son yıllarda ve günlerde çok konuşulan ve soru sorulan konuların başında GSS gelmektedir. Genel sağlık sigortası kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarının sağlanması için gerekli sağlık hizmetinin verilmesini amaçlar. Bir başka ifade ile ; Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayan sağlık sigortasıdır.

Kimler GSS (Genel Sağlık Sigortası) Kapsamında ‘dır ?

İkametgâhı Türkiye’de olanlardan;

 • Zorunlu sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olan kişiler ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler,
 • Yürürlükte olan ve mülga sosyal güvenlik kanunları kapsamında gelir/aylık alanlar,
 • Vatansız ve sığınmacılar,
 • Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler (en az bir yıllık ikamet şartı bulunmakta),
 • İşsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

Başlıkları altında başlıcalarını sıralamak mümkün.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Başvurusu Nereye Yapılır ?

1/1/2012 tarihi itibariyle Türk vatandaşlarından herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 5510 sayılı Kanununda belirtildiği şekilde genel sağlık sigortası prim statülerinin belirlenmesi için ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında Gelir Testi yaptırmalıdır. Başvuru yapmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) Otomatikman Başlar. Otomatik başlayan GSS primi en yüksek primden tahakkuk etmeye başlar. Bu nedenle kapsama giren vatandaşların vakit kaybetmeden Gelir Testi yaptırmaları çok önemlidir.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Nasıl Hesaplanır ?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında yapılan Gelir testi sonucunda aylık ödeyeceği prim tutarı belirlenir. Sonuca göre Muhtaç Aileler herhangi bir prim ödemeden de Genel Sağlık sigortası kapsamına alınır. 2019 Muhtaçlık sınırı 609 TL dir. Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerin GSS tescil edilerek prim ödemeksizin Kurum sağlık yardımlarından faydalandırılmaktadır.

Gelir testi sonucu aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca tespit edilen gelir durumuna göre prim ödemektedir Aylık GSS primi 2018 yılında 60.89 TL iken, 2019 ocak ayından itibaren 76.74 TL’ye çıkmıştır.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Neleri Karşılar?

Genel Sağlık sigortası kapsamında olan sigortalıların bir işyerinde çalışan sigortalı ve Ticarethane açarak Bağ-kur Kapsamında olan sigortalılarla eşit şartlarda sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır

Karşılanan ana sağlık hizmetleri,

 • İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik sağlık hizmetleri,
 • Hastalığın teşhis ve tedavisi için hekim tarafından gerekli görülen sağlık hizmetleri,
 • Analık haline ilişkin sağlık hizmetleri,
 • Ağız ve diş sağlığına ilişkin sağlık hizmetleri,
 • Acil sağlık hizmetleri,
 • Tüp bebek tedavisi,
 • Bu sağlık hizmetleri için kullanılacak ilaç, tıbbi malzeme, kan ve kan ürünleri, kemik iliği ve aşılar,
 • Yurt dışı tedaviler,
 • Trafik kazalarına ilişkin sağlık hizmetleri, şeklinde ana başlıklar altında belirtilebilir.
 • Organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri,
 • Sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.
 • Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemeleri.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Tüp Bebek Tedavisini Karşılar mı?

Yukarıda sayılan GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden de anlaşılacağı üzere GSS Tüp Bebek tedavisini 3 defaya kadar karşılamaktadır. Sgk lılar hangi kapsamda hizmetten yararlanıyorsa GSS Genel Sağlık Sigortalılar da aynı hizmetlerden yararlanır. İşte bu tamda sosyal devlet olmanın gereğidir. Ayrıca GSS borcu olanlar 2019 sonuna kadar sağlıktan da yararlanabileceklerdir.   

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Ameliyatları Karşılıyor Mu ?

Genel Sağlık Sigortası Borç Sorgulama 2019 (Güncel İçerik)

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Yatıran 2022 Engelli Maaşı Alabilir Mi?

 


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.