SGK Bilgi

Açık Öğretim Öğrencileri GSS Genel Sağlık Sigortası Primi Öder Mi ?

15.04.2019
94
Açık Öğretim Öğrencileri GSS Genel Sağlık Sigortası Primi Öder Mi ?

AÖF Öğrencileri GSS Genel Sağlık Sigortası Primi Öder Mi ? Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girdiğinden beri Tüm vatandaşların Sağlık Hizmetlerinden yararlanması sağlanmış oldu. Sigortalı bir işte çalışmayan veya Bağ-kur sigortalısı olmayanların GSS Genel Sağlık sigortası kapsamında sigortalanması zorunlu oldu. Bu kapsamdan faydalananların bir kısmı belli bir prim öderken bazıları ise prim ödemeden sisteme dahil oldu. Bu yazımızda Öğrenimine Açık Öğretim Fakültelerinde devam eden öğrencilerimizin GSS kapsamında durumunu ele aldık.

Kimler GSS (Genel Sağlık Sigortası) Kapsamında ‘dır ?

İkametgâhı Türkiye’de olanlardan;

 • Zorunlu sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olan kişiler ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler,
 • Yürürlükte olan ve mülga sosyal güvenlik kanunları kapsamında gelir/aylık alanlar,
 • Vatansız ve sığınmacılar,
 • Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler (en az bir yıllık ikamet şartı bulunmakta),
 • İşsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
 • Öğrenimine devam eden öğrenciler.

Başlıkları altında başlıcalarını sıralamak mümkün.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Başvurusu Nereye Yapılır ?

1/1/2012 tarihi itibariyle Türk vatandaşlarından herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 5510 sayılı Kanununda belirtildiği şekilde genel sağlık sigortası prim statülerinin belirlenmesi için ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında Gelir Testi yaptırmalıdır. Sosyal Yardımlaşma müdürlükleri de Kaymakamlık veya Valilik bünyesinde hizmet vermektedir. Başvuru yapmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) Otomatikman Başlar. Otomatik başlayan GSS primi en yüksek primden tahakkuk etmeye başlar. Bu nedenle kapsama giren vatandaşların vakit kaybetmeden Gelir Testi yaptırmaları çok önemlidir.

 GSS (Genel Sağlık Sigortası) Nasıl Hesaplanır ?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında yapılan Gelir testi sonucunda aylık ödeyeceği prim tutarı belirlenir. Sonuca göre Muhtaç Aileler herhangi bir prim ödemeden de Genel Sağlık sigortası kapsamına alınır. 2019 Muhtaçlık sınırı 609 TL dir. Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerin GSS tescil edilerek prim ödemeksizin Kurum sağlık yardımlarından faydalandırılmaktadır.

Gelir testi sonucu aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca tespit edilen gelir durumuna göre prim ödemektedir Aylık GSS primi 2018 yılında 60.89 TL iken, 2019 ocak ayından itibaren 76.74 TL’ye çıkmıştır.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Neleri Karşılar?

Genel Sağlık sigortası kapsamında olan sigortalıların bir işyerinde çalışan sigortalı ve Ticarethane açarak Bağ-kur Kapsamında olan sigortalılarla eşit şartlarda sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır

Karşılanan ana sağlık hizmetleri,

 • İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik sağlık hizmetleri,
 • Hastalığın teşhis ve tedavisi için hekim tarafından gerekli görülen sağlık hizmetleri,
 • Analık haline ilişkin sağlık hizmetleri,
 • Ağız ve diş sağlığına ilişkin sağlık hizmetleri,
 • Acil sağlık hizmetleri,
 • Tüp bebek tedavisi,
 • Bu sağlık hizmetleri için kullanılacak ilaç, tıbbi malzeme, kan ve kan ürünleri, kemik iliği ve aşılar,
 • Yurt dışı tedaviler,
 • Trafik kazalarına ilişkin sağlık hizmetleri, şeklinde ana başlıklar altında belirtilebilir.
 • Organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri,
 • Sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.
 • Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemeleri.

AÖF Öğrencileri GSS Genel Sağlık Sigortası Primi Öder Mi ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 107 nci maddesinin 4. Bendinde Öğrencilerin GSS ile ilgili durumunu ‘on sekiz yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde yirmi beş yaşını doldurmamış olanlar’ olarak biçimlendirmiştir. Bu kapsama göre Lise eğitimi gören öğrenciler yirmi yaşına kadar eğer anne veya babasının Genel sağlık sigortası var ise onların üzerinden; yok ise primsiz olarak Genel Sağlık Sigortasından faydalanırken, yüksek öğrenim gören 25 yaşını doldurmuş öğrenciler de aynı şekilde GSS kapsamındadır. Peki Örgün öğrenim yerine açık öğretim fakültelerinde öğrenimi devam eden öğrencilerin durumu nedir ? Kanunda öğrenim görme durumu açıklanırken, örgün veya Açık Öğretim ayrımına gitmemiştir. Bu bağlamda Açık Öğretim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler 25 yaşını doldurana kadar anne ve babalarından veya primsiz Genel Sağlık Sigortası kapsamında yukarıda saydığımız sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

GSS Genel Sağlık Sigortası Tüp Bebeği Karşılıyor Mu ?

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Ameliyatları Karşılıyor Mu ?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Yatıran 2022 Engelli Maaşı Alabilir Mi?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.