SGK Bilgi

2020 Yıllık İzin Süreleri (Detaylı Anlatım)

02.07.2019
338
2020 Yıllık İzin Süreleri (Detaylı Anlatım)

2020 Yıllık izin süreleri  yaz aylarının gelmesi ile birlikte çalışanlar yıllık izne çıkmak için plan yapmaya ve günlerini belirlemeye başladı. Ancak tabiri caizse Her Ramazan ayında oruç ile ilgili hatırlatmalara gerek duyuluyor ise yaz aylarında da yıllık izin süreleri ve bu süreler içinde sayılan veya sayılamayan günlerin hangileri olduğunu ? Kaç sene çalışanların kaç gün izin kullanabileceği ? konusunu hatırlatmak bizim de boynumuzun borcudur. Yazımızda en çok soru işaretine neden olan sorulara cevap verdik. Şunu da belirtmeliyiz ki Yıllık izin kanunu yılardır aynı şekilde uygulanmakta ve herhangi bir değişikliğe uğramamaktadır

Yılık İzin Kanunu Maddeleri Hangileridir ?

4857 sayılı iş kanununa göre;

 • Aynı iş yerinde bir senedir çalışan her sigortalı işçinin çalışma izni bulunmaktadır.
 • 4857 sayılı olan kanunun 53’üncü maddesine göre kişinin ne kadar izin yapacağı belirlenmektedir.
 • Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi mümkün değildir.

Yıllık İzin Süreleri Nasıl Hesaplanır ?

Yıllık izin süresinin hesaplanması 4857 sayılı yasaya göre belirlenmiştir. İşçilere verilecek olan senelik ücretli izin süresi işçinin o işyerinde veya bağlı şubelerinde çalışmış olduğu hizmet süresine göre belirlenmektedir.

Buna göre:

 • Eğer çalışan bir yıldan beş yıla aynı iş yerinde çalışmış ise 14 gün senelik izin hakkına sahiptir.
 • Eğer işçi beş yıldan daha fazla ve on beş seneden daha az süredir aynı iş yerinde çalışıyorsa 20 gün yıllık izin hakkına sahiptir.
 • On beş yıldan fazla olan kişiler ise 26 gün yıllık izin hakkına sahiptir.

Yıllık izin süreleri kapsamında tatil yapan ya da işe gitmeyen, çalışmayan işçiler, ücretlerini tam olarak alırlar. Yıllık izin ihtiyari değildir yani O yıl içinde kullandırılmalıdır. Bu haklara uymayan işverenler, yasal olarak suç işlemektedir. Bundan dolayı yıllık izin hakkı olan her işçi, tatil iznini kullanmalıdır.

Yıllık İzin Hakkı Kazanma Koşulları Nelerdir?

Yıllık izin süresi kullanma şartları yasalara göre belirlenmektedir. Yasalar kapsamında kişinin sigortalı olarak çalıştığı süreye göre yıllık izin hakkı doğmaktadır.

Buna göre:

 • Ücretli yıllık izin hakkı, kişinin aynı iş yerinde en az bir sene boyunca sigortalı olarak çalışması ile kazanılmaktadır.
 • Eğer sigortalı olan kişi iş hayatının altıncı ayında ya da yedinci ayınca ise ücretli izne yasal olarak çıkamaz ancak işverenin inisiyatifine bağlı olarak ücretsiz izne gönderilebilir.
 • İşverenlerin yıllık izin kararları tamamen yasal çerçevesinde belirlenmiştir. Eğer işçi bir sene ile beş sene arasında aynı iş yerinde çalışıyor ise on dört gün boyunca ücretli olarak izin yapma hakkına sahip olacaktır.

Yıllık İzin Kullanımı Nasıl Olmalıdır ?

Senelik izin hakkı işçilere verilmiş olan anayasal bir haktır. Çalışan kişiler, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu haktan kendi istekleri ile vazgeçemez ya da bu haklarını ekstra paraya dönüştüremez. Yani ben izine çıkmayayım da parasını alayım diyemez. Veya işveren bunu talep edemez. İşçiler, gerekli koşulları sağladıktan sonra senelik iznini ücretli olarak kullanmalıdır. İşinin yasal olarak kullanması gereken senelik izin süresi kaç gün ise, işçi bu günlerini işten uzakta geçirebilir ve ücretini tam olarak alır. İş yerlerinde, yıllık izinlerin birikmesi ya da işçilere bu haklarının bir sonraki yıla devredilmesi mümkün değildir. Örnek olarak bir işçi, iki senedir yıllık iznini kullanmamış ancak işveren tarafından bir aylık yıllık izin hakkının verileceği söyleniyorsa, bu durum tamamen geçersizdir ve yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ancak maalesef işverenler ve amirler izin kullandırma konusunda sorun çıkarabilmekte ve izinlerini tam kullandırmada aksaklıklar çıkmaktadır. Halbu ki yılık  izin kullandırmamak işçi için haklı fesih nedeni doğurmaktadır.

Yıllık İzin Yönetmeliğinde Neler Vardır ?

Yıllık izin yukarıda da bahsettiğimiz gibi yasal olarak her işçinin hakkı olmaktadır. Yıllık izin süresi; iş yerindeki kıdemler ve çalışanın ne kadar süredir çalıştığına bağlı olarak değişmektedir. Eğer kişi 1 seneden fazla süredir çalışıyorsa, on dört gün boyunca yasal olarak izin kullanabilir. Ancak;

 • Kanunda öngörülmüş olan yıllık izin süreleri asgari sürelerdir. İşveren ile imzalanacak olan hizmet akdi ya da iş yerine uygulanan toplu iş sözleşmeleri yıllık izin sürelerini belirleyebilir.
 • Bir seneden daha az çalışmış olan kişilerin izin yapıp yapmayacağına işverenler karar vermektedir. Yasal olarak bu çalışanların izin yapma hakkı bulunmamaktadır. Bazı işyerleri henüz 1 yıl dolmamasına rağmen işçiye izin kullandırabilmekte bunu da 1 yıl dolunca kullanacağı izinden düşmektedir.

6 Ay Çalışanın Yıllık İzin Hakkı Var Mı ?

Altı ay çalışan senelik izin Yasal olarak senelik izin hakkını kullanmak için işçinin bir sene boyunca sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Bazı işçiler bu konuda yanlış bilgiye sahip olmakta ve 6 ayı doldurduğunda 7 gün izne sahip olacağını düşünürler. Bu şehir efsanesidir. Lütfen bu konuda İnsan kaynaklarına ısrarcı olmayın. Bazı işçiler altı ay süreyle çalışmış ve çalıştığı dönem yaz mevsimine denk gelmiş ise, işverenin inisiyatifine göre yıllık iznini ücretli ya da ücretsiz kullanabilir. Ancak işlerin yoğun olması ya da eleman olmaması gibi sebeplerle eğer işveren yıllık izin vermiyorsa, işçinin yasal olarak herhangi bir hakkı yoktur. Buna göre iş değiştirilecekse mümkünse izin kullanıldıktan sonra bunu yapmalıdır.

2020 Yıllık İzin Kaç Gün 

Yıllık izin günleri 2020 senesinde tüm sigortalı çalışan işçiler için aynı olmaktadır. Aynı iş yerinde bir seneden beş seneye kadar çalışılan süreç içerisinde işçinin alabileceği yasal ücretli izin süresi 14 gün olmaktadır. Bu süresinin artması ya da azalması, işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesine göre de belirlenebilir. Bu durum yasal olarak mümkündür. Ancak genel olarak işçi ve işveren arasında geçerli olan yasal yıllık izin süresi beş seneye kadar 14 gün olmaktadır. Bir seneden daha az çalışmış olan işçilerin yasal olarak senelik izin kullanma hakları bulunmamaktadır. Bu kişiler, izne çıkmak istediklerine ücretsiz olarak ya da işverenin insiyatifine göre yıllık izne çıkabilmektedir.

Yıllık İzin Nasıl Alınır?

Yıllık izin alma şartları arasında yasal olarak bir seneyi tamamlamış olmak gerekmektedir. Bir senedir aynı yerde çalışan kişiler, dilekleri süre zarfında tatile çıkabilir. Ancak işverene tatile çıkılacak olan tarihler için bir ay öncesinden bilgi vermek önem teşkil etmektedir. İşverenin iş yoğunluğuna göre tatili ertelemesi gibi durumlar söz konusu olabileceği için önceden haber verilmesi ve işlerin ayarlanması gerekmektedir. Yıllık iznin her sene içinde kullanılması gerekmektedir. Bir sene kullanılamayan yıllık iznin, öbür seneye ilave edilmesi söz konusu değildir.  Her sigortalı çalışan, senelik olarak iznini kullanmalıdır. Bu hakkın devredilmesi, iptal edilmesi mümkün değildir. İşçi izin yerine nakit para alamaz ya da bu hakkını sonraki seneye erteleyemez.

Yıllık Ücretli İzin Süresi Bölünebilir Mi?

Yıllık ücretli izin süreleri bölünerek kullanılabilmektedir.

Fakat bu bölünme sırasında bazı şartlara uyulmalıdır. Son düzenlemeye göre Yıllık ücretli izin süresinin bir bölümü on (10) günden aşağı olmamak üzere bir bütün halinde kalan süreler ise kısım kısım kullanılabilecektir.

Sonuç olarak yıllık ücretli izin süresi kaç gün olursa olsun işçi tarafından bu sürenin kısım kısım kullanılmak istenilmesi halinde yıllık ücretli izin süresinin bir kısmı on (10) günden aşağı olacak şekilde kullanılamaz.

Yıllık İzin Süresi için Ücret Alınır mı?

Senelik izinde ücret yasal olarak alınmaktadır. İşveren, işçinin kullandığı yıllık izin süresine ait olan ücreti, işçi izne çıkarken peşin şekilde vermek durumundadır. Bunun dışında:

 • Peşin olarak veremeyen işverenler bu ücreti avans olarak ödeyebilmektedir.
 • Bunun yanı sıra yıllık izin süresi için işçiye ödenecek olan ücretler içerisinde fazla çalışma ücretleri, primler ve sosyal yardımlar bulunmamaktadır.
 • İşçinin işten ayrılma durumunda, kullanılmamış olan yıllık izin hakkının yanması söz konusu değildir.
 • İş akdinin sona ermesi durumunda, kullanılmamış olan yıllık izin ücretlerinin işçiye ödenmesi yasal bir zorunluluktur.
 • İşçi, yıllık iznini bölerek kullanabilir. Ancak bu durumda yıllık iznin bölünmesi için işveren ile anlaşmak gerekmektedir.
 • İş Kanunu kapsamında belirtilmiş olan 14, 20 ve 26 günlük olan izin sürelerine hafta tatilleri dahil olmamaktadır. Ancak Cumartesi çalışması olmayan işyerlerinde dahi cumartesi yıllık iznin içinde sayılır.  Pazar günleri ise izine eklenmektedir. 
 • Yıllık izinlerinde Pazar günleri ve  ulusal bayramlar ile izinler uzayabilmektedir.

Yıllık İzin Süresinde Yol İzni Kaç Gündür?

Çalışanlar, yıllık ücretli izinlerini mutlaka işyerinin olduğu yerde geçirmek zorunda değildir.

Farklı bir yerde yıllık izinlerini geçirmek istemeleri durumunda, gidiş ve dönüşlerini belgelemeleri şartı ile yoldaki süreleri işveren 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek durumundadır.

Fakat dört günlük ücretsiz yol izninin işçinin hakkı olan yıllık izin süresinin tamamında dikkate alınması gerekmektedir. Yani, izin sürelerinin parça parça kullanılması halinde her izin süresi için ayrı bir yol hakkı doğmaz.

Dolayısıyla dört günlük ücretsiz yol izninin bütün yıllık ücretli izin süresinin tamamı açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

llık İzin Formunda Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerine ilişkin kullanımlarını gösteren izin kayıt belgelerini tutmak zorundadır. Yıllık izin forumunda işçinin adı ve soyadı, işçinin sicil numarası, iznin başlama tarihi ve bitiş tarihi, yol izni talebi, işe başlama tarihi, çalışanın ve onaylayanın imzalarının bulunması gerekmektedir.

5 Yıl Çalışan İşçi Kaç Gün Yıllık İzin Kullanacaktır?

İş Kanunu’nunda çalışanların yıllık izinlerini hangi yıl kullanabileceklerini açıklar. Buna göre “İşçi, her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” Bu maddeden de anlaşılacağı üzere yıllık ücretli izin hakkı kazanan işçi kazanmış olduğu süreyi bir sonraki çalışma yılı içerisinde kullanabilecektir. Dolayısıyla 1. yılın izni, 2. yılın içinde 2. yılın izni ise 3. yılın içinde kullanılmalıdır.

Tüm bu açıklamalardan sonra işçi 5. yıl çalışmasının karşılığı olarak 14 gün yıllık ücretli izin hakkını 6. yılı içerisinde kullanacaktır.Altı yıllık çalışmasının karşılığı olarak ise elde edeceği yirmi (20) günlük yıllık ücretli izin hakkı 7. yılın içerisinde hak kazanacaktır. Yani 6. Yılı doldurduğu tarihten itibaren 20 günlük izin hakkına sahip olmaktadır.

7000 Günü Dolduran Kıdem Tazminatı Alabilir Mi ?

3600 Günden Kaç Defa Kıdem Tazminatı Alınabilir ?

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alabilme Şartları

 

 

 


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. R dedi ki:

  çalıştığım iş yerinde herkesi zorla yıllık izne çıkarıyorlar.içerde biriken izinlerin parasını vermemek için bizim yerimize full çalışan personele hiç mesai yazılmıyor serbest zaman verin deniliyor ama istedikleri işi yetiştiremiyoruz.ve her ay yıllık izne cikariliyoruz.şirketin zorla baski ile yillik izin kullandirma hakki var mı yardimci olurmusunuz bu sekil tazminat hakki doğar mı

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Resul Bey Merhaba,

   Kanunen o yılın izni o yıl içinde kullandırılmak zorunda. İzin birikmesi gibi bir durumun söz konusu olmaması gerekiyor. Ancak piyasada bu durumla karşılaşılıyor. İş yerinin sizin kullanmadığınız izinleri zorla kullandırma hakkı var. Bu sebepten dolayı haklı nedenle fesih hakkınız yani tazminat hakkınız bulunmuyor