SGK Bilgi

Devlet Memurları Saadet Zinciri Yapabilir Mi? Network Marketing?

21.03.2020
659
Devlet Memurları Saadet Zinciri Yapabilir Mi? Network Marketing?

Bu makalemizde son dönemde merak edilen devlet memurları saadet zinciri yapabilir mi, network marketing’e girebilir mi sorularını yanıtlayacağız. Aslında bu soruyu birçok farklı şekilde kendimize sorabiliriz. İnsanlar internet üzerinde devlet memurları ile alakalı olarak birçok farklı konuyu araştırma yoluna gidiyor ve meraklarını internete soruyor. Genel itibari ile gelir modelleri ile alakalı olarak bu soruların sorulduğunu da net olarak söyleyebiliriz. Devlet memurları ek gelir elde edebilir mi? Saadet zinciri memur için yasal mı? Memurlar network marketing yapabilir mi? Bu gibi sorulan birçok farklı soruya yanıt verme amacı içerisindeyiz.

Saadet Zinciri (Network Marketing) Nedir?

Saadet zinciri (Network Marketing), siz ile birlikte sisteme başkalarını da dahil ettiğiniz ve bu dahil ettiğiniz kişiler üzerinden ek gelir elde ettiğiniz bir iş modelidir.

Türkiye genelinde yıllardır açıklanmasına rağmen bununla alakalı olarak ciddi anlamda soru işaretleri söz konusudur. Saadet zinciri modeli, yasalar ile net olarak yasaklanmasa da devletin resmi olarak kabul etmediği bir çalışma modelidir. Netice itibari ile bu sistemlerden gelir elde edeceğiniz kesin değildir. Özellikle devlet memurları ile alakalı olarak bu konuya yönelik kurallar anayasa maddeleri ile resmi olarak belirlenmiştir. Bu anlamda sizlere maddeler ile alakalı olarak da elimizden gelen en net bilgileri sunma yoluna gideceğiz.

Saadet Zinciri

Devlet Memuru Saadet Zinciri (Network Marketing) Geliri Elde Edebilir Mi?

Devlet memurları, devletin hizmetinde çalışan ve tamamen devletin sorumluluğunda olan bireyler olduğundan dolayı tam da bu noktada çok önemli bir konuya parmak basacağız. Saadet zinciri ya da diğer uygulama modeli tabiri ile Network Marketing, bir ticari gelir kaynağıdır. Devlet memurları, herhangi bir ticari faaliyetten ek gelir ya da yan gelir elde edemez. Bu neden dolayısı ile saadet zinciri ya da genel olarak Network marketing sistemlerine dahil olması da yasaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 28. madde bunu resmi olarak inceleme altına almış ve devlet memurlarına yasak etmiş durumdadır. 657 sayılı kanunun 28. ve 29. maddesi aşağıdaki kuralları içerir;

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:(1)

Madde 28 – Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette
bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif
şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Network Marketing

Avon, QNET, Farmasi Devlet Memurları için Yasal Mı?

Avon ve Farmasi gibi markalar kozmetik markalarıdır ve bu sistemlerde resmi olarak ticari girişim yapmış olursunuz. Hal böyle olunca devlet memurları için hiçbir manada yasal olan uygulamalar değildirler. Devlet memurları, her ne suretle olursa olsun ticari bir girişimin içerisinde kesinlikle bulunamaz.

QNET ise son birkaç senelik dilim içerisinde yaygınlaşan saadet zinciri (network marketing) uygulamalarından birisidir. Siz sisteme 10,000 TL ücret ile girersiniz. Yine 10,000 TL ücret ile girecek kişiler getirdiğinizde para kazanırsınız. Ahlaki olarak etik durumunu sorgulamak size kalmış tabi ki ancak bu tarz sistemlere girmek devlet memurları için 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında yasaktır.

Vakt-i zamanında Titan ve Çiftlik Bank gibi saadet zinciri uygulamaları ciddi sayıda insanı dolandırarak bu ülkeden kaçtılar. Bu neden dolayısı ile devlet memurları için yasal olan uygulamalar değildirler.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.